sahypa_head_bg (2)

Biz hakda

Biz hakda

factpry-1

Kompaniýanyň tertibi

2007-nji ýylda döredilen IVY (HK) SANATÇYLYK CO., LIMITED & Zhaoan Huazhijie Azyk Co., Ltd. Gaty süýji, süýjü süýji, Lollipop süýji, Jelly süýji, Spreý süýji, Jam süýji, Marşmallow, Oýnawaç süýji, turş tozy süýji, Basylan süýji we beýleki süýji süýjüleri.

Biz Fujian welaýatynda, ýokary tizlikli demir ýol menzilinden zawodymyza 15 minutlyk amatly transport ýoly bilen ýerleşýäris.

Näme üçin bizi saýlamaly?

Professional süýji süýjüleri bilen üpjün ediji hökmünde, ýokary hilli iş gurşawyny döretmek, “durnukly ösüş, innowasiýa bolmak, jemgyýeti gujaklamak” esasy gymmatyna ünsi çekmek, açyk magdanly, ökde we tejribeli, berk kepillendirýän zehinleriň bir toparyny özüne çekmek we taýýarlamak. kompaniýanyň üznüksiz ösüşi.Önümiň ösüşine we dizaýnyna, hiline gözegçilik we gözleg we kompaniýanyň işine üns berýän ajaýyp toparlarymyz bar.Iň oňat önümler we hyzmatlar bilen üpjün etmek üçin Hytaýda häzirki zaman hil ulgamlaryny gurduk, kompaniýamyz ISO22000 we HACCP şahadatnamalaryna eýe boldy;halkara ülňülerine laýyklykda halal şahadatnama, FDA şahadatnamalary we ş.m. aldyk.

hormat

Biz bilen habarlaşyň

Hytaýyň töweregindäki ähli şäherlerde we welaýatlarda gowy satylýan önümlerimiz, Eastakyn Gündogar ýurtlary, Günorta Amerika sebiti, Günorta Aziýa, Demirgazyk Afrika ýaly ýurtlarda we sebitlerde müşderilere garaşylýar.Özara peýdanyň işewürlik ýörelgesine eýerip, ajaýyp hyzmatlarymyz, ýokary hilli önümlerimiz we bäsdeşlik bahalarymyz sebäpli müşderilerimiziň arasynda gowy abraý gazandyk.OEM / ODM sargytlaryny goldaýarys.Katalogymyzdan häzirki önümi saýlamak ýa-da anketaňyz üçin in engineeringenerçilik kömegi gözlemek bilen, müşderi hyzmat merkezi bilen gözleg talaplaryňyz barada gürleşip bilersiňiz.Içerki we daşary ýurtly müşderileri iş gepleşikleri üçin kompaniýamyzy görmäge tüýs ýürekden garşylaýarys.Müşderileriň pikirlerine üns berýäris we bazaryň zerur zatlaryny öndürýäris.