sahypa_head_bg (2)

Önümler

Hytaý, ýakymly ýürek bilezik süýji bilen üpjün ediji

Gysga düşündiriş:

StretchySüýjüler owadan bilezikler süýji.Süýji görünmek üçin bu süýjüleri geýiň!Iýip bolýan bu şaý-sepler, elbetde, göwnüňizden turar!Adaty bejergi şularaýratynlykda örtülen süýji bilezikleri.

Dürli miweleriň tagamlary.

Söýgüliler güni şol bir adama şokolad sowgadyny bermek isleseňiz, olara owadan şaý-sepler bermek isleseňiz näme edýärsiňiz?Bu şeker özüne çekiji bilezikleri açmak üçin köp sanly Aşyklar gününiň süýjü dagyndan gazmaly!Özboluşly täzelik bolan bu süýji bilezikler, şeker monjuklary we ýürek şekilli jadylar bilen bezelendir.Bu özüne çekiji süýji 48 bilezik gutyda gelýär.Söýgüliler gününden öň özüňizi tabşyrmagyňyzy unutmaň!

Myhmanlaryňyzy bezemek üçin iň oňat moda şaý-sepleri ulanylmaly!Torbalar üçin bu ajaýyp süýji bilezikleri idealdyr.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Çalt Jikme-jiklikler

Haryt ady Hytaý, ýakymly ýürek bilezik süýji bilen üpjün ediji
San Y020-10
Gaplamak maglumatlary 12g * 48pc * 12 guty / ctn
MOQ 500ctns
Dadyp görüň Süýji
Tagam Miwe tagamy
Ýaramlylyk möhleti 12 aý
Şahadatnama HACCP, ISO, FDA, Halal, PONY, SGS
OEM / ODM Elýeterli
Eltip bermegiň wagty Depozitden we tassyklamadan 30 gün soň

Önüm sergisi

lomaý reňkli ýürek bilezik süýji

Gaplamak we eltip bermek

Gaplamak we eltip bermek

Sorag-jogap

1. Salam, göni zawodmy?
Hawa, biz göni süýji öndüriji.

2. Bilezik süýji üçin, ýürek görnüşini sagat görnüşine üýtgedip bilersiňizmi?
Hawa, şekilleri üýtgedip bileris.

3. Bu element üçin bilezik süýjüsinden 80g ýasap bilersiňizmi?
Hawa, bilezik süýjüsiniň agramyny üýtgedip bileris.

4. Esasy önümleriňiz näme?
Şokolad süýjüleri, gummy süýjüler, köpürjikli süýjüler, gaty süýjüler, süýjüler, lolipoplar, jele konfetleri, spreý süýjüleri, jam süýjüleri, batgalyklar, oýunjaklar we basylan süýjüler üçin gözleg, işläp taýýarlaýarys, öndürýäris, satýarys we hödürleýäris. dürli süýji lezzetleri.

5. Töleg şertleriňiz näme?
T / T bilen tölemek.Köpçülikleýin önümçilik başlamazdan ozal 30% goýum we BL nusgasyna garşy 70% balans talap edilýär.Goşmaça töleg opsiýalary barada has giňişleýin maglumat üçin meniň bilen habarlaşyň.

6. OEM-i kabul edip bilersiňizmi?
Elbetde.Müşderiniň isleglerini kanagatlandyrmak üçin markany, dizaýny we gaplama aýratynlyklaryny sazlap bileris.Biziň işimizde, sargyt elementleriniň çeper eserlerini döretmäge kömek etmek üçin aýratyn dizaýn topary bar.

7. Garyşyk gaplary kabul edip bilersiňizmi?
Hawa, bir gapda 2-3 zady garyşdyryp bilersiňiz. Gepleşigiň jikme-jiklikleri, size bu hakda has giňişleýin maglumat görkezerin.

Şeýle hem başga maglumatlary öwrenip bilersiňiz

Şeýle hem başga maglumatlary öwrenip bilersiňiz

  • Öňki:
  • Indiki: