sahypa_head_bg (2)

Önümler

Köpürjik sakgyç pop lolipop süýji

Gysga düşündiriş:

48Saýlap bolýan köpürjik poplolipop süýji : Biziň dürli görnüşli süýji assortiment paketimiz 48-ni öz içine alýar aýratynlykda örtülen şemydört miweli tagamly emdirijiler.Miwe lolipoplarymyz arassa gamyş şekerinden ýasalýar, ýokary fruktoza mekgejöwen siropy ýok we kaloriýasy az!

4 Miwe tagamlary: Süýji dişiňizi kanagatlandyrmak üçin dört sany miwe süýji lolipop tagamy bar:Tangy mandarin,Güýçli çilek,welezzetli üzüm.Çagalaryňyz miweli süýjülik lolipoplarynyň içinde işleýänlerinde çeýnän köpürjik sakgyç merkezlerini tapanyna geň galarlar!

Oturylyşyklar üçin ajaýyp!Bu gaty süýjüleri çeýnemek merkezi bilen aýratyn gaplanan lolipoplary partiýa sumkalary, pinata süýji, doglan gün süýji ýa-da islendik sowgat sebedi üçin süýji hökmünde ulanyň!Emdirýänlerimiz, Pasha süýji, Halloween süýji poplary we Ro Christmasdestwo ätiýaçlyk önümleri hökmünde hem ulanylyp bilner!


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Çalt Jikme-jiklikler

Haryt ady Köpürjik sakgyç pop lolipop süýji
San L053-7
Gaplamak maglumatlary 20g * 48pcs * 16 sumka / ctn
MOQ 500ctns
Dadyp görüň Süýji
Tagam Miwe tagamy
Ýaramlylyk möhleti 12 aý
Şahadatnama HACCP, ISO, FDA, Halal, PONY, SGS
OEM / ODM Elýeterli
Eltip bermegiň wagty Depozitden we tassyklamadan 30 gün soň

Önüm sergisi

Köpürjik-sakgyç-zarba-pop-lollipop-süýji-lomaý1

Gaplamak we eltip bermek

shunshu

Sorag-jogap

1.Halam, göni zawodmy?
Hawa, biz göni konditer zawody.Köpürjik sakgyjy, şokolad, gummy süýji, oýunjak süýji, gaty süýji, lolipop süýji, süýji, batgalyk, jele süýji, spreý süýji, jam, turş tozy süýji, basylan süýji we beýleki süýji süýjülerini öndüriji.

2. Sarygy lolipopyň içinde doldurylan turş tozy hökmünde üýtgedip bilersiňizmi?
Hawa, sakgyjyny turş poroşokyna çalşyp bileris.

3. Dili boýamak üçin süýjülik reňkini has güýçli edip bilersiňizmi?
Hawa edip bileris.

4. Töleg şertleriňiz näme?
T / T töleg.Köpçülikleýin önümçilikden öň 30% goýum we BL nusgasyna garşy 70% balans.Beýleki töleg şertleri üçin jikme-jiklikler bilen gürleşeliň.

5. OEM kabul edip bilersiňizmi?
Elbetde.Müşderiniň talaplaryna laýyklykda logotipi, dizaýny we gaplama spesifikasiýasyny üýtgedip bileris.Zawodymyzda ähli sargyt önümlerini siziň üçin taýýarlamaga kömek edýän dizaýn bölümi bar.

6. Garyşyk gaplary kabul edip bilersiňizmi?
Hawa, bir gapda 2-3 zady garyşdyryp bilersiňiz. Gepleşigiň jikme-jiklikleri, size bu hakda has giňişleýin maglumat görkezerin.

Şeýle hem başga maglumatlary öwrenip bilersiňiz

Başga-başga-da öwrenip bilersiňiz

  • Öňki:
  • Indiki: