sahypa_head_bg (2)

Önümler

Pop göz emzigi lollipop süýji bilen üpjün ediji

Gysga düşündiriş:

Pop emzik lolipop süýji, bilenrahatlandyryjy ýaly emdirilýän süýjiwereňkli göz galyplary, şeýle bir ýakymly oýnaýar welin, hezil hiç wagt durmaýar!Bu gaty süýjiçagalar we ulular tarapyndan gowy görülýär, dynç alyş wagtynda maşgalaňyz we dostlaryňyz bilen paýlaşmagy ideallaşdyrmak!Tekstde durnukly bejergiler dynç alyş ýygnanyşyklaryna baýramçylyk täsirini goşup biler!Pop Nipple süýji, dynç alyş dabaralaryna goşmaça gyzykly goşant goşýar we dynç alyş joraplaryny doldurmak üçin ajaýyp lolipop naharydyr.Tekstde durnukly süýjüler çagalar üçin baýramçylyk süýji haltalary üçin amatlydyr.Pop Nipple lollipop süýjidürli paketlerulular we çagalar tarapyndan lezzet alýan dürli miweli tagamlar bilen dynç alyş dabaralary üçin iň oňat süýji!

Bu ýalygyzykly emzik süýji önümi, has köp çagalar bazaryna maslahat berilmelidir weimport edijiler bilen paýlaşyldy, lomaý satyjylar we paýlaýjylar.Süýji satyn almakda gram, tagam, reňk, gaplamak we başgalar ýaly has gowy saýlamagyňyz üçin dürli görnüşleri hödürlemekden hoşal.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Çalt Jikme-jiklikler

Haryt ady Pop göz emzigi lollipop süýji bilen üpjün ediji
San L069-19
Gaplamak maglumatlary 4.5g * 24pcs * 12 guty / ctn
MOQ 500ctns
Dadyp görüň Süýji
Tagam Miwe tagamy
Ýaramlylyk möhleti 12 aý
Şahadatnama HACCP, ISO, FDA, Halal, PONY, SGS
OEM / ODM Elýeterli
Eltip bermegiň wagty Depozitden we tassyklamadan 30 gün soň

Önüm sergisi

halal-göz-emzik-lolipop-süýji öndüriji

Gaplamak we eltip bermek

shunshu

Sorag-jogap

1.Halam, göni zawodmy?
Hawa, biz göni konditer zawody.Köpürjik sakgyjy, şokolad, gummy süýji, oýunjak süýji, gaty süýji, lolipop süýji, süýji, batgalyk, jele süýji, spreý süýji, jam, turş tozy süýji, basylan süýji we beýleki süýji süýjülerini öndüriji.

2.Plastik görnüşini üýtgedip bilersiňizmi?
Hawa, bazaryň isleglerini kanagatlandyrmak üçin plastmassanyň täze görnüşini açyp bileris.

3. Gutynyň içinde aýry sumkalar bilen süýji süýji goşup bilersiňizmi?
Hawa, gutynyň içine başga görnüşli süýji ýa-da ownuk oýunjak goşup bileris.

4. Töleg şertleriňiz näme?
T / T töleg.Köpçülikleýin önümçilikden öň 30% goýum we BL nusgasyna garşy 70% balans.Beýleki töleg şertleri üçin jikme-jiklikler bilen gürleşeliň.

5. OEM kabul edip bilersiňizmi?
Elbetde.Müşderiniň talaplaryna laýyklykda logotipi, dizaýny we gaplama spesifikasiýasyny üýtgedip bileris.Zawodymyzda ähli sargyt önümlerini siziň üçin taýýarlamaga kömek edýän dizaýn bölümi bar.

6. Garyşyk gaplary kabul edip bilersiňizmi?
Hawa, bir gapda 2-3 zady garyşdyryp bilersiňiz. Gepleşigiň jikme-jiklikleri, size bu hakda has giňişleýin maglumat görkezerin.

Şeýle hem başga maglumatlary öwrenip bilersiňiz

Başga-başga-da öwrenip bilersiňiz

  • Öňki:
  • Indiki: