sahypa_head_bg (2)

Önümler

35g diş pastasy gysyjy turba pop jam süýji import ediji

Gysga düşündiriş:

Diş pastasyny gysmak Jam Candy,dünýä belli süýji süýjüligi bu süýji dişiňizi kanagatlandyrar!Süýjülerimiz, her bir süýji höwesjeňi üçin iýmitdir,dürli miweli jam tagamlary bilen saýlamak, hersi bilenajaýyp gurluşy we tagamy.Biziň süýjülerimizamatly we bir görnüşli gysyş turbasynda gelýär, götermegi aňsatlaşdyrýar nirä gitseňem seniň bilen.Her turba hakyky miwä meňzeş tagamly köp mukdarda süýjü süýjüdir.Turba görnüşi sebäpli, näçeräk alýandygyňyzy aňsatlyk bilen dolandyryp bilersiňiz we has sagdyn görnüşe öwrüp bilersiňiz.

Müşderini kanagatlandyrmaga bolan yhlasymyz, diş pastalarymyzy gysmak Jam Candy ýaly önümlerimiziň ýokary hilinde görkezilýär. Netijede, diş pastasyny gysmak Jam Candy süýji lezzet gözleýän her bir adam üçin ýakymly we sagdyn iýmitdir.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Çalt Jikme-jiklikler

Haryt ady 35g diş pastasy gysgyçly pop süýji import edijisini gysýar
San K134-6
Gaplamak maglumatlary 35g × 12pc × 24 guty
MOQ 500ctns
Dadyp görüň Süýji
Tagam Miwe tagamy
Ýaramlylyk möhleti 12 aý
Şahadatnama HACCP, ISO, FDA, Halal, PONY, SGS
OEM / ODM Elýeterli
Eltip bermegiň wagty Depozitden we tassyklamadan 30 gün soň

Önüm sergisi

diş pastasy suwuk jam zawodyny gysýar

Gaplamak we eltip bermek

Gaplamak we eltip bermek

Sorag-jogap

1.Halam, göni zawodmy?
Biz, hakykatdanam, konditer önümlerini öndüriji.Önümlerimizde köpürjik sakgyjy, şokolad, gummy süýji, oýunjak süýji, gaty süýji, lolipop süýji, açylýan süýji, batgalyk, jele süýji, pürküji süýji, jam, turşujy süýji, basylan süýji we beýleki süýji süýjüleri bar.

2. Tagamy has turşulyp bilersiňizmi?
Hawa, diş pastasy gysylan süýji üçin süýji ýa-da turş bilen tagamy dolandyryp bileris, haýyş edýäris.

 3. Çüýşäniň ululygyny üýtgedip bilersiňizmi?
Hawa, çüýşe üçin täze ululykdaky galyplary açyp bileris.

4. Esasy harytlaryňyz näme?
Şokolad süýji, Gummy süýji süýjüleri, Bubble sakgyç süýjü, gaty süýji, açylýan süýji, Lollipop süýji, Jelly süýji, Spreý süýji, Jam süýji, Marşmallow, Oýnawaç süýji, Süýji poroşok süýji, Basylan süýji we beýleki süýji süýjüleri biziň hünärlerimizdir.

5. Töleg şertleriňiz nähili?
T / T tölegleri geçirmek üçin ulanylýar.Köpçülikleýin önümçilik başlamazdan ozal 30% töleg we BL nusgasyna garşy 70% balans talap edilýär.Beýleki töleg opsiýalary barada has giňişleýin öwrenmek isleseňiz, maňa ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.

6.OEM ýa-da ODM alýarsyňyzmy?
Elbetde.Müşderiniň isleglerine laýyk gelýän markany, dizaýny we gaplama aýratynlyklaryny üýtgedip bileris.Zawodymyzda her sargyt elementi üçin çeper eser döretmäge kömek edýän ýörite dizaýn topary bar.

7. Garyşyk gaplary kabul edip bilersiňizmi?
Hawa, bir gapda 2-3 zady garyşdyryp bilersiňiz. Gepleşigiň jikme-jiklikleri, size bu hakda has giňişleýin maglumat görkezerin.

Şeýle hem başga maglumatlary öwrenip bilersiňiz

Şeýle hem başga maglumatlary öwrenip bilersiňiz

  • Öňki:
  • Indiki: