sahypa_head_bg (2)

Önümler

Köpürjik sakgyç birinde 12pc dolduryldy

Gysga düşündiriş:

Köpürjik sakgyç jamy, adaty miwe jamynda oýlap tapyjy we üýtgeşik öwrüm.Adaty jamyň miwesi, süýji tagamy köpürjik sakgyjynyň janly, oýnawaç ysy bilen birleşip, ýeke-täk duýgy tejribesini berýän ýakymly garyndyny döredýär.Köpürjik sakgyç jamyny açyň we size täze miweleriň ýakymly ysy bilen şekerli süýji garşylanýar.Köpürjik sakgyjynyň çeýnän, nostalgiki gurluşy, her bir dişleme ajaýyp element goşýar, ortaça ertirlik naharyny ýa-da nahary ýakymly tejribe öwürýär. ýürekde.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Çalt Jikme-jiklikler

Haryt ady Köpürjik sakgyç birinde 12pc dolduryldy
San B117-10
Gaplamak maglumatlary 20 sany * 12 sumka / ctn
MOQ 500ctns
Dadyp görüň Süýji
Tagam Miwe tagamy
Ýaramlylyk möhleti 12 aý
Şahadatnama HACCP, ISO, FDA, Halal, PONY, SGS
OEM / ODM Elýeterli
Eltip bermegiň wagty Depozitden we tassyklamadan 30 gün soň

Önüm sergisi

içindäki suwuklyk bilen üpjün ediji köpürjik sakgyjy

Gaplamak we eltip bermek

Gaplamak we eltip bermek

Sorag-jogap

1.Halam, göni zawodmy?
Hawa, biz göni süýji öndüriji.

2. Bu elementiň uzynlygyny görüp bilersiňizmi?
Hawa gadyrly dost, edip bileris, jikme-jiklikler üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

3. Köpürjik sakgyjynyň başga dizaýny barmy?
Hawa elbetde edip bileris, haýyş edýäris.

4. Esasy önümleriňiz näme?
Bizde köpürjik sakgyç, gaty süýji, açylýan süýjüler, lolipoplar, jele konfetleri, pürküji süýjüler, jam süýjüleri, batgalyklar, oýunjaklar we basylan süýjüler we beýleki süýji süýjüleri bar.

5. Töleg şertleriňiz näme?
T / T bilen tölemek.Köpçülikleýin önümçilik başlamazdan ozal 30% goýum we BL nusgasyna garşy 70% balans talap edilýär.Goşmaça töleg opsiýalary barada has giňişleýin maglumat üçin meniň bilen habarlaşyň.

6. OEM kabul edip bilersiňizmi?
Elbetde.Müşderiniň isleglerini kanagatlandyrmak üçin markany, dizaýny we gaplama aýratynlyklaryny sazlap bileris.Biziň işimizde, sargyt elementleriniň çeper eserlerini döretmäge kömek etmek üçin aýratyn dizaýn topary bar.

7. Garyşyk gaplary kabul edip bilersiňizmi?
Hawa, bir gapda 2-3 zady garyşdyryp bilersiňiz. Gepleşigiň jikme-jiklikleri, size bu hakda has giňişleýin maglumat görkezerin.

Şeýle hem başga maglumatlary öwrenip bilersiňiz

Şeýle hem başga maglumatlary öwrenip bilersiňiz

  • Öňki:
  • Indiki: