sahypa_head_bg (2)

Önümler

Köpürjik saklaýjy import ediji jam, dino ýumurtga köpük sakgyjyny doldurdy

Gysga düşündiriş:

Süýji isleg bilen hemmeler üçin iň oňat bejergi şu ýerde: ajaýypJam bilen ýumurtga köpürjik sakgyjy!!Dino ýumurtga köpük sakgyjymyz aiň köp satyjysebäpli köp ýurtlardaajaýyp tagamweowadan gurluşy.

Her Dino ýumurtga köpürjik sakgyjynyň içinde jam bar, eýýäm ajaýyp köpürjik sakgyjyna goşmaça tagam berýär.Düwürtik, köpürjik sakgyjynyň diňe bir dişlemesi bilen diliňize çykýar we ýakymly tagam döredýär.

Dino ýumurtga köpürjik sakgyjymyz döredildidiňe iň oňat maddalary ulanmaktagam bilen dokumanyň arasynda iň oňat sazlaşygy üpjün etmek.Jam, ýumşak we çeýnän köpük sakgyjyna ýelmeşýän we ýakymly kontrast hödürleýär.

Her dişlemek bilen, Dino ýumurtga köpürjik sakgyjymyz, süýji dişiňizi doýurar we ony ederideal bejergiçagalar we ulular üçin.Mundan başga-da, köpük sakgyjymyzda howply goşundylar ýok, bu hemmeler üçin sagdyn iýmit saýlamaga öwrülýär.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Çalt Jikme-jiklikler

Haryt ady Köpürjik saklaýjy import ediji jam dolduryldyýumurtgadino köpürjik
San B197
Gaplamak maglumatlary 12g * 50pcs * 12jars / ctn
MOQ 500ctns
Dadyp görüň Süýji
Tagam Miwe tagamy
Ýaramlylyk möhleti 12 aý
Şahadatnama HACCP, ISO, FDA, Halal, PONY, SGS
OEM / ODM Elýeterli
Eltip bermegiň wagty Depozitden we tassyklamadan 30 gün soň

Önüm sergisi

süýji import ediji dino köpürjik sakgyjy

Gaplamak we eltip bermek

Gaplamak we eltip bermek

Sorag-jogap

1.Halam, göni zawodmy?

Biz hakykatdanam.Köpürjik sakgyç, şokolad, gummy süýjüler, oýunjaklar, gaty süýjüler, lolipop süýjüleri, açylýan süýjüler, batgalyklar, jele süýjüleri, beýleki zatlar bilen bir hatarda süýji, jam, turş poroşok süýjüleri we basylan süýjüler ýasaýarys ..

 

2.Dino köpürjik sakgyjy üçin, jamy turş tozy süýjüsine üýtgedip bilersiňizmi?

Hawa, elbetde.Jikme-jiklikler üçin haýyş edýäris.

 

3.Siz şahsy bellik hyzmatlaryny berýärsiňizmi?

Hawa, OEM hyzmatyny edýäris.

 

4. Bu önümiň agramyny azaldyp bilerinmi?

Hawa, elbetde edip bilersiňiz.

 

5.Haýsy şahadatnamaňyz bar?

Bizde HACCP, ISO22000, HALAL, PONY, SGS we FDA şahadatnamalary bar.Size mümkin bolan iň gowy süýjüler bilen üpjün edip biljekdigimize ynanýarys ..

 

6. Töleg şertleriňiz näme?

T / T töleg.Köpçülikleýin önümçilikden öň 30% goýum we BL nusgasyna garşy 70% balans.Beýleki töleg şertleri üçin jikme-jiklikler bilen gürleşeliň.

 

7. Garyşyk gap alyp bilersiňizmi?

Hawa, bir gapda 2-3 zady garyşdyryp bilersiňiz. Aýratynlyklara gireliň, men size bu hakda has giňişleýin maglumat görkezerin.

Şeýle hem başga maglumatlary öwrenip bilersiňiz

Şeýle hem başga maglumatlary öwrenip bilersiňiz

  • Öňki:
  • Indiki: