sahypa_head_bg (2)

Önümler

Süýji import ediji halal pizza gummy süýji önümleri

Gysga düşündiriş:

Lezzetli zatlarymyzy hödürlemekden hoşalPizza Gummy Candy, töweregindäki pizza janköýerleri üçin iň gowy süýji tagam!Gümmi synap görýänleriň hemmesi bolany üçin derrew aşyk bolýar ýumşak, çeýnän we gaty ýakymly.

BiziňkiPizza Gummy Candy her agzyň tagamlydygyny we diňe premium maddalar bilen ýasalmagyny üpjün etmek üçin ussatlyk bilen döredilýär.Hatda iň süýji palawlar, süýjülerimizde döretmek üçin tebigy tagamlary ulanýan hakyky pizza tagamyndan lezzet alar.

Sebäbi oňatapawutly tagam weýakymly gurluş, “Pizza Gummy Candy” köp ýurtda kult ýaly bir zat gazandy.Gummylarymyz, çalt nahar gözleýän bolsaňyz ýa-da oturylyşyk isleýän bolsaňyz, her pursat üçin iň amatly wariant.

Ageaşyna ýa-da iýmitleniş çäklendirmelerine garamazdan, her kim pizza tagamly süýji süýjülerimizden lezzet alyp biler.

Netijede, “Pizza Gummy Candy” islendik pizza söýüjisi üçin hökman süýji bolmaly.Gummylarymyz düýbünden lezzetli, görnüşi bilen tapawutlanýar we sagdyn maddalar bilen ýasalýar.Şonuň üçin sitata almak üçin bize gelmegiňizi haýyş edýäris!


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Çalt Jikme-jiklikler

Haryt ady Süýji import ediji halal pizza gummy süýji önümleri
San S242-4
Gaplamak maglumatlary 13g * 24pcs * 12 guty / ctn
MOQ 500ctns
Dadyp görüň Süýji
Tagam Miwe tagamy
Ýaramlylyk möhleti 12 aý
Şahadatnama HACCP, ISO, FDA, Halal, PONY, SGS
OEM / ODM Elýeterli
Eltip bermegiň wagty Depozitden we tassyklamadan 30 gün soň

Önüm sergisi

Lomaý halal pizza gummy süýji önümleri satylýar

Gaplamak we eltip bermek

Gaplamak we eltip bermek

Sorag-jogap

1.Halam, göni zawodmy?

Hawa, biz göni süýji öndüriji.

 2.Siziň kompaniýaňyza baryp bilerinmi?

Hawa, elbetde.

 3. Bahasy näme?Arzanrak bolup bilermi?

Bahasy sargyt eden mukdaryňyza esaslanýar.Bahalaryň bäsdeşlige ukyply boljakdygyna söz berýäris.

 4. Gowşuryş wagtyňyz näçe wagt?

Adatça haýsy elemente sargyt edýändigiňize baglylykda 20-30 gün bolýar.

 5. Esasy önümleriňiz näme?

Şokolad süýjüleri, gummy süýjüler, köpürjikli süýjüler, gaty süýjüler, süýjüler, lolipoplar, jele konfetleri, spreý süýjüleri, jam süýjüleri, batgalyklar, oýunjaklar we basylan süýjüler üçin gözleg, işläp taýýarlaýarys, öndürýäris, satýarys we hödürleýäris. dürli süýji lezzetleri.

 6. Töleg şertleriňiz näme?

T / T bilen tölemek.Köpçülikleýin önümçilik başlamazdan ozal 30% goýum we BL nusgasyna garşy 70% balans talap edilýär.Goşmaça töleg opsiýalary barada has giňişleýin maglumat üçin meniň bilen habarlaşyň.

 7. OEM kabul edip bilersiňizmi?

Elbetde.Müşderiniň isleglerini kanagatlandyrmak üçin markany, dizaýny we gaplama aýratynlyklaryny sazlap bileris.Biziň işimizde, sargyt elementleriniň çeper eserlerini döretmäge kömek etmek üçin aýratyn dizaýn topary bar.

 8. Garyşyk gaplary kabul edip bilersiňizmi?

Hawa, bir gapda 2-3 zady garyşdyryp bilersiňiz. Gepleşigiň jikme-jiklikleri, size bu hakda has giňişleýin maglumat görkezerin.

Şeýle hem başga maglumatlary öwrenip bilersiňiz

Şeýle hem başga maglumatlary öwrenip bilersiňiz

  • Öňki:
  • Indiki: