sahypa_head_bg (2)

Önümler

Hytaýda zawod haýwan çüýşesini gaplaýan miwe jele käse süýji üpjünçiligi

Gysga düşündiriş:

Biziňkijele käseleribolup durýariň gowy naharüçinsaglyga düşünýänwetagamly sarp ediji.Kuboklarymyz tebigy maddalardan ýasalýar weýakymly sagdyn warianty üpjün ediň.Mende meşhur tropiki miwelerden başlap, klassiki miwä çenli dürli tagamlar bar.ÖnümlerimizGünorta Amerika ýurtlarynda gowy satylýarköp ýyllap Tik Tokdaky üstünlikleriniň netijesinde.

Jelly kuboklary islendik nahara ýa-da nahar meýilnamasyna goşup boljak ýakymly tagamlardyr.Tebigy maddalary tagamy pida etmezden möhüm iýmitlenýär we her käsede diňe mukdarda süýji bolýar.Şeýle hem, günortanlyk ýygnanyşyk ýa-da nahardan soň ýörite naharlanmak üçin ajaýyp!Kararyňyzy gowy duýup, bu artykmaçlyklaryň hemmesini alyň;Şu wagt al!


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Çalt Jikme-jiklikler

Haryt ady Hytaýda zawod haýwan çüýşesi miweli jele käse süýji üpjünçiligi
San G065
Gaplamak maglumatlary 13g * 100pcs * 6jars / ctn
MOQ 500ctns
Dadyp görüň Süýji
Tagam Miwe tagamy
Ýaramlylyk möhleti 12 aý
Şahadatnama HACCP, ISO, FDA, Halal, PONY, SGS
OEM / ODM Elýeterli
Eltip bermegiň wagty Depozitden we tassyklamadan 30 gün soň

Önüm sergisi

miweli jele käse süýji içindäki haýwan çüýşesi

Gaplamak we eltip bermek

Gaplamak we eltip bermek

Sorag-jogap

1. Salam, göni zawodmy?
Hawa, biz göni konditer zawody.Köpürjik sakgyjy, şokolad, gummy süýji, oýunjak süýji, gaty süýji, lolipop süýji, süýji, batgalyk, jele süýji, pürküji süýji, jam, turşujy süýji, basylan süýji we beýleki süýji süýjülerini öndüriji.

2. Jele käse süýji üçin, mini jele käsesiniň başga görnüşleri barmy?
Hawa, bar, bize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.

3. Miwe jele käse süýji üçin, jele käsesine hakyky miweleri goşup bilersiňizmi?
Hawa edip bilyäs.

4. Haýwan çüýşeleriniň başga görnüşleri barmy?
Hawa, bizde bar.

5. Töleg şertleriňiz näme?
T / T töleg usulydyr.Köpçülikleýin önümçilikden ozal 30% goýum talap edilýär, soň bolsa BL nusgasyna garşy 70% balans talap edilýär.Goşmaça töleg maglumatlary gerek bolsa, maňa ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.

6. OEM-i kabul edip bilersiňizmi?
Elbetde.Müşderiniň isleglerini kanagatlandyrmak üçin logotipi, dizaýny we gaplama aýratynlyklaryny üýtgedip bileris.Zawodymyzyň ähli sargyt elementlerini döretmäge kömek etmek üçin öz dizaýn bölümi bar.

7. Garyşyk gaplary kabul edip bilersiňizmi?
Hawa, bir gapda üç zady garyşdyryp bilersiňiz.Aýratynlyklara gireliň;Has giňişleýin maglumat görkezerin.

Şeýle hem başga maglumatlary öwrenip bilersiňiz

Şeýle hem başga maglumatlary öwrenip bilersiňiz

  • Öňki:
  • Indiki: