sahypa_head_bg (2)

Önümler

Satuw üçin lomaý kola tagamly jele süýji

Gysga düşündiriş:

Tebigy, sagdyn we ýakymlyjele süýji / jele bölegi süýjibolup durýarinnowasiýa bilen işlenip düzüldiwe dünýäde iň tanyş kola tagamy bilen taýýarlandy.Bu kola tagamly jele konfetinde köp sanly tebigy maddalar bar we barAziýada, Europeewropada we Günorta Amerikada müşderileriň giň topary üçin örän amatly.Mundan başga-da, ingredientleriň asyl görnüşine aýratyn üns berýär we gaýtadan işlemek tehnologiýasy ajaýyp “ownuk işi” üns bilen görkezýär.Bularyň hemmesi özboluşly energiýasyny görkezýär we saglygy üpjün etmek bilen bir hatarda nepisligi hem öz içine alýar - bu kola tagamly jele bölejigi.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Çalt Jikme-jiklikler

Haryt ady Satuw üçin lomaý kola tagamly jele süýji
San G148-1
Gaplamak maglumatlary 30g * 30pcs * 16 guty / ctn
MOQ 500ctns
Dadyp görüň Süýji
Tagam Miwe tagamy
Ýaramlylyk möhleti 12 aý
Şahadatnama HACCP, ISO, FDA, Halal, PONY, SGS
OEM / ODM Elýeterli
Eltip bermegiň wagty Depozitden we tassyklamadan 30 gün soň

Önüm sergisi

fabrika üpjünçiligi kola tagamly jele süýji

Gaplamak we eltip bermek

Gaplamak we eltip bermek

Sorag-jogap

1. Salam, göni zawodmy?
Hawa, biz göni konditer zawody.Köpürjik sakgyjy, şokolad, gummy süýji, oýunjak süýji, gaty süýji, lolipop süýji, süýji, batgalyk, jele süýji, pürküji süýji, jam, turşujy süýji, basylan süýji we beýleki süýji süýjülerini öndüriji.

2. Jele süýji üçin, ingredientleri talaplarymyz hökmünde göterim edip bilersiňizmi?
Hawa, islegleriňiz ýaly edip bileris.

3. Plastiki gutyny kagyz gutusy hökmünde üýtgedip bilersiňizmi?
Hawa, orta gaplamagyň beýleki materiallaryny ulanyp bileris.

4. Miwe tagamly jele süýji ýasap bilersiňizmi?
Elbetde edip bileris.

5. Töleg şertleriňiz näme?
Töleg usuly T / T.Köpçülikleýin önümçilikden öň 30% goýum talap edilýär, soň bolsa BL nusgasyna garşy 70% balans talap edilýär.Goşmaça töleg maglumatlary gerek bolsa, biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris ..

6. OEM-i kabul edip bilersiňizmi?
Elbetde.Müşderiniň isleglerini kanagatlandyrmak üçin logotipi, dizaýny we gaplama aýratynlyklaryny üýtgedip bileris.Zawodymyzyň ähli sargyt önümleri üçin çeper eserleri döretmäge kömek etjek öz dizaýn bölümi bar ..

7. Garyşyk gaplary kabul edip bilersiňizmi?
Hawa, bir gapda üç dürli elementi birleşdirip bilersiňiz.Jikme-jikliklere geçeliň;has giňişleýin maglumat bereris ..

Şeýle hem başga maglumatlary öwrenip bilersiňiz

Şeýle hem başga maglumatlary öwrenip bilersiňiz

  • Öňki:
  • Indiki: