sahypa_head_bg (2)

Önümler

Öndüriji miwe tagamly ýürek şekilli jele käse süýjüsini garyşdyrýar

Gysga düşündiriş:

Heartürek şekilli jele süýji- Her jele bardokuz sany ownuk gülwebir uly söýgi, her gutuda 30 jele bar we üç ýaşa çenli çagalar iýip bolmaýar.
Tagam: Pyrtykal, alma, Çilek,
Arassa agramy: 70g.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Çalt Jikme-jiklikler

Haryt ady Öndüriji miwe tagamly ýürek şekilli jele käse süýjüsini garyşdyrýar
San G033-2
Gaplamak maglumatlary 70g * 30pcs * 8 guty / ctn
MOQ 500ctns
Dadyp görüň Süýji
Tagam Miwe tagamy
Ýaramlylyk möhleti 12 aý
Şahadatnama HACCP, ISO, FDA, Halal, PONY, SGS
OEM / ODM Elýeterli
Eltip bermegiň wagty Depozitden we tassyklamadan 30 gün soň

Önüm sergisi

lomaý miwe ýürek şekilli jele käsesi

Gaplamak we eltip bermek

Gaplamak we eltip bermek

Sorag-jogap

1.Halam, göni zawodmy?
Hawa, biz göni konditer zawody.Köpürjik sakgyjy, şokolad, gummy süýji, oýunjak süýji, gaty süýji, lolipop süýji, süýji, batgalyk, jele süýji, pürküji süýji, jam, turşujy süýji, basylan süýji we beýleki süýji süýjülerini öndüriji.

2. heartürek şekilli jele süýji üçin, jele käsesiniň görnüşini aýy görnüşine üýtgedip bilersiňizmi?
Hawa, şekilleri üýtgedip ýa-da käse şekilleriniň täze galyplaryny açyp bileris.

3. Bu element üçin jele 16% şeker goşup bilersiňizmi?
Hawa edip bilyäs.

4. Töleg şertleriňiz näme?
T / T tarapyndan tölegKöpçülikleýin önümçilikden öň 30% goýum talap edilýär, soň bolsa BL nusgasyna garşy 70% balans talap edilýär.Beýleki töleg opsiýalary barada has giňişleýin maglumat üçin meniň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

5. OEM kabul edip bilersiňizmi?
Elbetde.Müşderiniň isleglerini kanagatlandyrmak üçin logotipi, dizaýny we gaplama aýratynlyklaryny üýtgedip bileris.Zawodymyzyň ähli sargyt elementlerini döretmäge kömek etmek üçin öz dizaýn bölümi bar.

6. Garyşyk gaplary kabul edip bilersiňizmi?
Hawa, bir gapda 2-3 zady garyşdyryp bilersiňiz. Gepleşigiň jikme-jiklikleri, size bu hakda has giňişleýin maglumat görkezerin.

Şeýle hem başga maglumatlary öwrenip bilersiňiz

Şeýle hem başga maglumatlary öwrenip bilersiňiz

  • Öňki:
  • Indiki: