sahypa_head_bg (2)

Önümler

Kola halta turşy sypal tozy süýji

Gysga düşündiriş:

Özüni özüne çekiji süýji süýjülik we üýtgeşik turşulyk bilen turş sypal tozy süýji, duýgulary özüne çekýän gyzykly nepislikdir.Bu süýjüleriň her agzy bilen ýakymly, agyz suwy bar.Kola şekilli halta, turş tozy süýjüsiniň içinde.Sour Straw Pink Candy-nyň açyk öwüşgini, güýçli miweli tagam wada berip, açan badyňyza ünsüňizi çekýär.Her dişlemek, tagam duýgularyny süýjülik bilen deňagramly güýçli gaýgy bilen doldurýar.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Çalt Jikme-jiklikler

Haryt ady Kola halta turşy sypal tozy süýji
San D045-1-2
Gaplamak maglumatlary 10g * 30pcs * 20jars / ctn
MOQ 500ctns
Dadyp görüň Süýji
Tagam Miwe tagamy
Ýaramlylyk möhleti 12 aý
Şahadatnama HACCP, ISO, FDA, Halal, PONY, SGS
OEM / ODM Elýeterli
Eltip bermegiň wagty Depozitden we tassyklamadan 30 gün soň

Önüm sergisi

turş saman tozy süýji

Gaplamak we eltip bermek

Gaplamak we eltip bermek

Sorag-jogap

1.Halam, göni zawodmy?
Hawa, biz göni süýji öndüriji.

2. Bu zadyň başga şekilli sumkasy barmy?
Hawa gadyrly dost, bizde bolup biler, jikme-jiklikler üçin bize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.

3.Kola halta turşujy süýjüsiniň kiçi göwrümi barmy?
Hawa, elbetde, bar, haýyş edýäris.

4. Esasy önümleriňiz näme?
Bizde köpürjik sakgyç, gaty süýji, açylýan süýjüler, lolipoplar, jele konfetleri, pürküji süýjüler, jam süýjüleri, batgalyklar, oýunjaklar we basylan süýjüler we beýleki süýji süýjüleri bar.

5. Töleg şertleriňiz näme?
T / T bilen tölemek.Köpçülikleýin önümçilik başlamazdan ozal 30% goýum we BL nusgasyna garşy 70% balans talap edilýär.Goşmaça töleg opsiýalary barada has giňişleýin maglumat üçin meniň bilen habarlaşyň.

6. OEM kabul edip bilersiňizmi?
Elbetde.Müşderiniň isleglerini kanagatlandyrmak üçin markany, dizaýny we gaplama aýratynlyklaryny sazlap bileris.Biziň işimizde, sargyt elementleriniň çeper eserlerini döretmäge kömek etmek üçin aýratyn dizaýn topary bar.

7. Garyşyk gaplary kabul edip bilersiňizmi?
Hawa, bir gapda 2-3 zady garyşdyryp bilersiňiz. Gepleşigiň jikme-jiklikleri, size bu hakda has giňişleýin maglumat görkezerin.

Şeýle hem başga maglumatlary öwrenip bilersiňiz

Şeýle hem başga maglumatlary öwrenip bilersiňiz

  • Öňki:
  • Indiki: