sahypa_head_bg (2)

Önümler

Halal OEM ýylan gummy süýji süýji üpjün ediji

Gysga düşündiriş:

“Snake Gummies” özboluşly görnüşleri we ýakymly miweli tagamy bilen süýji höwesjeňlerini özüne çekýän gyzykly we gyzykly süýji.Her agzy bilen, örtülen ýylan ýaly şekilli bu gummy başdan geçirmeler we lezzet duýgusyny hödürleýär. Gummy ýylanlaryň ajaýyp reňkleri derrew ünsi özüne çekýär we görüş ukybyny güýçlendirýär.Her bir ýylan ýylanyň hakyky görnüşi we taktil terezisi tutuş duýgy tejribesine goşant goşýar.Gummy ýylan, dişläniňizde miweli tagamly çişikli, çeýniji duýga eýe.Adatça, bu süýjüleriň her gutusynda birnäçe dürli miwe tagamlary bar, meselem, çaga, alma, gök gül we ş.m. Çagalar we ulular hem ýylan derisinden lezzet alýarlar, sebäbi olar diňe bir tagamly bolman, eýsem özboluşly we gyzyklydyr.Islendik pursatda özüne çekiji göwünleri, oýnawaç dizaýny we çärelere we oturylyşyklara ýakymly gurluşy bilen meşhurdyr.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Çalt Jikme-jiklikler

Haryt ady Halal OEM ýylan gummy süýji süýji üpjün ediji
San S381-3
Gaplamak maglumatlary 8g * 30pcs * 20 guty / ctn
MOQ 500ctns
Dadyp görüň Süýji
Tagam Miwe tagamy
Ýaramlylyk möhleti 12 aý
Şahadatnama HACCP, ISO, FDA, Halal, PONY, SGS
OEM / ODM Elýeterli
Eltip bermegiň wagty Depozitden we tassyklamadan 30 gün soň

Önüm sergisi

ýylan süýji süýji zawody

Gaplamak we eltip bermek

Gaplamak we eltip bermek

Sorag-jogap

1.Halam, göni zawodmy?
Hawa, biz göni süýji öndüriji.

2. Bu elementiň uzynlygyny OEM edip bilersiňizmi?
Hawa edip biljekdigimize ynanýarys, jikme-jiklikler üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

3. akeylan gümmi üçin reňk üýtgedip bilersiňizmi?
Hawa, elbetde edip bileris, edip bileris, jikme-jiklikler üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

4. Esasy önümleriňiz näme?
Bizde köpürjik sakgyç, gaty süýji, açylýan süýjüler, lolipoplar, jele süýjüleri, pürküji süýjüler, jam süýjüleri, batgalyklar, oýunjaklar, basylan süýjüler we beýleki süýji süýjüleri bar.

5. Töleg şertleriňiz näme?
T / T bilen tölemek.Köpçülikleýin önümçilik başlamazdan ozal 30% goýum we BL nusgasyna garşy 70% balans talap edilýär.Goşmaça töleg opsiýalary barada has giňişleýin maglumat üçin meniň bilen habarlaşyň.

6. OEM kabul edip bilersiňizmi?
Elbetde.Müşderiniň isleglerini kanagatlandyrmak üçin markany, dizaýny we gaplama aýratynlyklaryny sazlap bileris.Biziň işimizde, sargyt elementleriniň çeper eserlerini döretmäge kömek etmek üçin aýratyn dizaýn topary bar.

7. Garyşyk gaplary kabul edip bilersiňizmi?
Hawa, bir gapda 2-3 zady garyşdyryp bilersiňiz. Geliň, jikme-jik gürleşeliň;Bu hakda has giňişleýin maglumat görkezerin.

Şeýle hem başga maglumatlary öwrenip bilersiňiz

Şeýle hem başga maglumatlary öwrenip bilersiňiz

  • Öňki:
  • Indiki: