sahypa_head_bg (2)

Önümler

Halloween sakgally gummy süýji, göz gummy süýji

Gysga düşündiriş:

Süýji söýýänleriň hemmesi üçin iň oňat bejergi şu ýerde: biziňSakgal Gummy süýji + Göz süýjüsi!Süýjülerimiz, ajaýyp tagamy we gurluşy sebäpli dünýädäki millionlarça adamyň arasynda halaýar.

Qualityokary hilli maddalar Bu süýjülik we çeýnegiň ideal deňagramlylygyny üpjün ediň Sakgal Gummy süýji ýasamak üçin ulanylýar.Miwe tagamly partlama diliňizi her dişlemek bilen doldurýar we size has köp zat isleýär.Şemy reňkli we tapawutly sakgal we göz şekillerinde bar, islendik pursat üçin ajaýyp wariant edýär, ýöneesasanam Halloween üçin amatly.

Süýjülerimiz gaty gowy görülýär we indi Hallowin baýramçylygy üçin adaty bir zat.Agzyny suwlandyrýan tagamy we ýakymly gurluşy sebäpli dostlaryňyz we maşgalaňyz bilen paýlaşmak üçin iň amatly usul.

 


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Çalt Jikme-jiklikler

Haryt ady Halloween sakgally gummy süýji, göz gummy süýji
San S231-8
Gaplamak maglumatlary 16g * 24pcs * 12 guty / ctn
MOQ 500ctns
Dadyp görüň Süýji
Tagam Miwe tagamy
Ýaramlylyk möhleti 12 aý
Şahadatnama HACCP, ISO, FDA, Halal, PONY, SGS
OEM / ODM Elýeterli
Eltip bermegiň wagty Depozitden we tassyklamadan 30 gün soň

Önüm sergisi

sakgally gummy süýji göz gummy süýji import ediji bilen

Gaplamak we eltip bermek

Gaplamak we eltip bermek

Sorag-jogap

1. Gowy gün.Göni zawodmy?
Elbetde, süýjüleri gönüden-göni döredýäris.

 2.Siziň kompaniýaňyza baryp bilerinmi?
Hawa, elbetde.

3. Bahasy nähili?Has pes bolup bilermi?
Bahasy näçe sargyt edýändigiňize baglylykda üýtgeýär.Bäsdeşlik bahalarymyz barada soraglaryňyz bar bolsa, islendik wagt biziň bilen habarlaşyň.

4. Bu element üçin, dil şekilli süýji ýaly başga görnüşli gummy süýji barmy?
Hawa, elbetde, haýyş edýäris.

5. Getirmek adatça näçe wagt alýar?
Saýlan elementiňize baglylykda adaty garaşmak wagty 20-30 gün.

6. Esasy komponentleriňiz haýsylar?
Gözleg, döredýäris, öndürýäris, satýarys we dürli süýji tagamlar, şol sanda batgalyk, oýnawaç, basylan süýjüler, gummy süýjüler, köpürjik süýjü süýjüler, gaty süýjüler, açylýan süýjüler, lolipoplar, jele konfetleri, pürküji süýjüleri, jam süýjüler we lolipoplar.

7. Töleg şertleriňiz nähili?
T / T ulanyp tölemek.Köpçülikleýin önümçilik başlamazdan ozal 30% goýum we BL nusgasyna garşy 70% balans talap edilýär.Beýleki töleg opsiýalary barada soraglaryňyz bar bolsa, biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris

8. OEM kabul edip bilersiňizmi?
Elbetde.Marka, dizaýn we gaplama talaplary müşderiniň talaplaryna laýyklykda üýtgedilip bilner.Kompaniýamyzyň ýörite dizaýn işgärleri, islendik sargyt önümlerini döretmäge kömek etmek üçin elmydama kömek edýärler.

9. Garyndylar üçin gaplary kabul edýärsiňizmi?
Elbetde, bir gapda iki ýa-da üç önümi birleşdirip bilersiňiz.Aýratynlyklary ara alyp maslahatlaşalyň, size has giňişleýin maglumat bererin.

Şeýle hem başga maglumatlary öwrenip bilersiňiz

Şeýle hem başga maglumatlary öwrenip bilersiňiz

  • Öňki:
  • Indiki: