sahypa_head_bg (2)

Önümler

Çalt partlaýjy ýangyn söndüriji süýji spreý öndürijisi

Gysga düşündiriş:

Çalt partlama spreý süýjiençeme ýyl bäri çagalar we ulular üçin meşhur saýlaw boldy.Suwuk turş spreý süýjülerimiz, islendik wagt üçin ýokary hilli çalt ýangyn söndüriji süýji spreýini öndürýär.

Önümiň güýçli taraplarybaý tagamlartagamyňyzy üýtgetmek,uzak dowam eder tazelikweuly gymmatlyk.Çalt partlama spreý süýji lomaý satuwy, oturylyşyklardan başlap, nahar iýmeklige çenli köp dürli usulda ulanylyp bilner!Özboluşly tagamy we gurluşy dürli ýaşdaky adamlary begendirer.

Önümiň düzüminde şekeriň köp bolmagy ony häzirki wagtda elýeterli iň arzan naharlaryň birine öwürýär.Şeýle hem ulanmak aňsat -göni agzyňa spritzýa-da goşmaça süýjülik üçin doňdurma ýa-da tort ýaly iýmitlere!Mundan başga-da, onuň ýelmeýän formulasy, bulaşdyrmakdan gorkman, ulanylandan soň saklamak üçin ajaýyp edýär.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Çalt Jikme-jiklikler

Haryt ady Custöriteleşdirilen içgi çüýşesi spreý süýji bilen üpjün ediji
San J133-8
Gaplamak maglumatlary 50ml * 12pcs * 12 guty / ctn
MOQ 500ctns
Dadyp görüň Süýji
Tagam Miwe tagamy
Ýaramlylyk möhleti 12 aý
Şahadatnama HACCP, ISO, FDA, Halal, PONY, SGS
OEM / ODM Elýeterli
Eltip bermegiň wagty Depozitden we tassyklamadan 30 gün soň

Önüm sergisi

J133-8

Gaplamak we eltip bermek

Gaplamak we eltip bermek

Sorag-jogap

1. Salam, göni zawodmy?
Hawa, biz göni konditer zawody.Köpürjik sakgyjy, şokolad, gummy süýji, oýunjak süýji, gaty süýji, lolipop süýji, süýji, batgalyk, jele süýji, pürküji süýji, jam, turşujy süýji, basylan süýji we beýleki süýji süýjülerini öndüriji.

2. Aspartame ýaly ingredientleriň bir bölegini üýtgedip bilersiňizmi?
Hawa, beýleki süýjüdirijä üýtgedip bileris.

3. Has beter edip bilersiňizmi?
Hawa, tagamy has turş we az süýji ýa-da has süýji we has turşy edip düzüp bileris.

4. Sen kim?
Biz Hytaýyň Fujian şäherinde ýerleşip, 2013-nji ýylda içerki bazara, Günorta Amerika, Afrika, Eastakyn Gündogar, Gündogar Europeewropa, Demirgazyk Amerika, Günorta-Gündogar Aziýa we Okeaniýa satyp başladyk.Iş ýerimizde 101–200 işgäri bar.

5. Töleg şertleriňiz näme?
T / T bilen tölemek.Köpçülikleýin önümçilik başlamazdan ozal 30% goýum we BL nusgasyna garşy 70% balans talap edilýär.Goşmaça töleg opsiýalary barada has giňişleýin maglumat üçin meniň bilen habarlaşyň.

6. OEM-i kabul edip bilersiňizmi?
Elbetde.Müşderiniň isleglerini kanagatlandyrmak üçin markany, dizaýny we gaplama talaplaryny üýtgedip bileris.Zawodymyzda islendik sargyt önümlerini öndürmäge kömek etmek üçin ýörite dizaýn topary bar.

7. Garyşyk gaplary kabul edip bilersiňizmi?
Hawa, bir gapda 2-3 zady garyşdyryp bilersiňiz. Gepleşigiň jikme-jiklikleri, size bu hakda has giňişleýin maglumat görkezerin.

Şeýle hem başga maglumatlary öwrenip bilersiňiz

Şeýle hem başga maglumatlary öwrenip bilersiňiz

  • Öňki:
  • Indiki: