sahypa_head_bg (2)

Önümler

Custöriteleşdirilen içgi çüýşesi spreý süýji bilen üpjün ediji

Gysga düşündiriş:

Thekola şekilli çüýşe spreý süýji suwuklygykompaniýamyz tarapyndan öndürilen içgi iki bölekden ybarat: biridaşky görnüşiadamlaryň gözüni özüne çekmek aňsat;beýlekisiüýtgeşik baý tagamsüýji pürküji.Gysgaça aýdylanda, tagamda garaşylmadyk duýgynyň peselmezligini üpjün etmek maksady bilen bu önümi gaty ygtybarly, amatly we ulanmak aňsat etdik.Biz köp önümçilik kuwwatyna we pudakda abraý gazanan öndürijidiris.Qualityokary hilli gaplamagy we oňat tagamy üpjün edýän önümçilik prosesinde degişli standart talaplar kabul edilýär.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Çalt Jikme-jiklikler

Haryt ady Custöriteleşdirilen içgi çüýşesi spreý süýji bilen üpjün ediji
San J093-6
Gaplamak maglumatlary 30ml * 30pcs * 12 guty / ctn
MOQ 500ctns
Dadyp görüň Süýji
Tagam Miwe tagamy
Ýaramlylyk möhleti 12 aý
Şahadatnama HACCP, ISO, FDA, Halal, PONY, SGS
OEM / ODM Elýeterli
Eltip bermegiň wagty Depozitden we tassyklamadan 30 gün soň

Önüm sergisi

lomaý içgi çüýşesi turş spreý süýji

Gaplamak we eltip bermek

Gaplamak we eltip bermek

Sorag-jogap

1. Salam, göni zawodmy?
Hawa, biz göni konditer zawody.Köpürjik sakgyjy, şokolad, gummy süýji, oýunjak süýji, gaty süýji, lolipop süýji, süýji, batgalyk, jele süýji, pürküji süýji, jam, turşujy süýji, basylan süýji we beýleki süýji süýjülerini öndüriji.

2. Içgi çüýşesi şekilli spreý süýji üçin, gutynyň içine plastik tarelka goýup bilersiňizmi?
Hawa, oňat durmak üçin plastik tarelka goşup bileris.

3. Bu element üçin synagy has ýiti edip bilersiňizmi?
Hawa, ony has turş we az süýji, ýa-da has süýji we az turş edip bileris.

4. Sen kim?
Biz Hytaýyň Fujian şäherinde ýerleşýäris, 2013-nji ýyldan başlap Günorta Amerika, Afrika, Orta Gündogar, Gündogar Europeewropa, Demirgazyk Amerika, Günorta-Gündogar Aziýa, Okeaniýa, Gündogar Aziýa, Günbatar Europeewropa, Demirgazyk Europeewropa, Günorta Europeewropa, Günorta Aziýa, Içerki bazara satýarys. .Ofisimizde jemi 101-200 adam bar.

5. Töleg şertleriňiz näme?
T / T bilen tölemek.Köpçülikleýin önümçilik başlamazdan ozal 30% goýum we BL nusgasyna garşy 70% balans talap edilýär.Goşmaça töleg opsiýalary barada has giňişleýin maglumat üçin meniň bilen habarlaşyň.

6. OEM-i kabul edip bilersiňizmi?
Elbetde.Müşderiniň isleglerini kanagatlandyrmak üçin markany, dizaýny we gaplama talaplaryny üýtgedip bileris.Zawodymyzda islendik sargyt önümlerini öndürmäge kömek etmek üçin ýörite dizaýn topary bar.

7. Garyşyk gaplary kabul edip bilersiňizmi?
Hawa, bir gapda 2-3 zady garyşdyryp bilersiňiz. Gepleşigiň jikme-jiklikleri, size bu hakda has giňişleýin maglumat görkezerin.

Şeýle hem başga maglumatlary öwrenip bilersiňiz

Şeýle hem başga maglumatlary öwrenip bilersiňiz

  • Öňki:
  • Indiki: