sahypa_head_bg (2)

Önümler

Halal üçin lomaý göz gözi ýeňil lolipop süýji konditer önümleri

Gysga düşündiriş:

Gyzykly göz floresan lolipop süýjiiň köp satylýan we gowy görülýän konditerdünýädäki bazarlaryň köpüsinde.Lolipop taýaklary bardürli reňklerwegaraňky tagamlarda ýalpyldawuk.Miwe tagamly lolipop süýjüleri dynç alyş günlerinde ýakynlar bilen paýlaşmak üçin amatly, sebäbi çagalar we ulular hezil edýärler.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Çalt Jikme-jiklikler

Haryt ady Halal üçin lomaý göz gözi ýeňil lolipop süýji konditer önümleri
San L197
Gaplamak maglumatlary 10g * 30pcs * 24 guty / ctn
MOQ 500ctns
Dadyp görüň Süýji
Tagam Miwe tagamy
Ýaramlylyk möhleti 12 aý
Şahadatnama HACCP, ISO, FDA, Halal, PONY, SGS
OEM / ODM Elýeterli
Eltip bermegiň wagty Depozitden we tassyklamadan 30 gün soň

Önüm sergisi

göz-çyra-lolipop-süýji-üpjün ediji-öndüriji

Gaplamak we eltip bermek

shunshu

Sorag-jogap

1. Salam.Göni zawodmy?
Hawa, biz arassa süýji fabrigi.Köpürjik sakgyjy, şokolad, gümmi, oýunjak, gaty süýjüler, lolipoplar, poplar, batgalyklar, jele süýjüleri, süýjüler, jamlar, turş süýjüler we basylan süýjüler ýaly köp dürli süýji öndürýäris.

2. Poroşokly gatyky açyk lolipoplar bilen halta salmak mümkinmi?
Elbetde, sumka biraz süýji ýa-da turş tozy goýup bileris.

3. Bu ýalpyldawuk ak plastik taýak bolup bilermi?
Elbetde.

4. Näme üçin kompaniýaňyzy saýlamaly diýip pikir edýärsiňiz?
2007-nji ýylda IVY (HK) SANATÇYLYK CO., LIMITED we Zhaoan Huazhijie Food Co., Ltd. süýji süýji önümleri bilen üpjün ediji bolmak üçin hyzmatdaşlyk etdiler.Köp ýyllaryň dowamynda kompaniýa dünýädäki müşderilere innowasiýa we ýokary hilli önümler hödürläp, bu pudakda öňdebaryjy hökmünde özüni görkezdi.Süýjüler bazaryna girýän bolsaňyz, ine, bizi saýlamaly.

5. Töleg şertleriňiz näme?
T / T hasaplaşyk.70% galyndy köpçülikleýin önümçilikden öň, 30% goýum hökmünde tölenmeli.Başga töleg usuly gerek bolsa, aýratynlyklary ara alyp maslahatlaşalyň.

6. OEM-i kabul edýärsiňizmi?
Elbetde, müşderileriň isleglerini kanagatlandyrmak üçin logotipi, dizaýny we gaplama aýratynlyklaryny üýtgedip bileris.Zawodymyzda ähli sargyt önümleri üçin çeper eserleri döretmäge kömek edýän ýörite dizaýn topary bar.

7. Garyşyk gap getirip bilerinmi?
Elbetde, bir gapda iki ýa-da üç önümi birleşdirip bilersiňiz.
Aýratynlyklary ara alyp maslahatlaşalyň we size has giňişleýin maglumat bererin.

Şeýle hem başga maglumatlary öwrenip bilersiňiz

Başga-başga-da öwrenip bilersiňiz

  • Öňki:
  • Indiki: