sahypa_head_bg (2)

Önümler

Hytaý zawodynda miwe turşy çeýneli süýjüler bar

Gysga düşündiriş:

Miwe turşy çeýneli süýjüler, özüne çekiji kislotany miwäniň süýjüligi bilen birleşdirýän ajaýyp turşulykdyr. Bu çeýneli süýjüler kislotalylyk we açyk miwe tagamy bilen tapawutlanýanlygy sebäpli özüne çekiji we özüne çekiji tagam hödürleýär.Greenaşyl alma, limon, rawertudana we ş.m. ýaly miwe tagamlary her miweli turş gumy bilen garylýar.Miwe tagamynyň partlamalary agyz suwy bilen birleşip, süýjülik lezzetini berýär.Süýjiniň çeýnen gurluşy duýgulary ýakymly we lezzetli tejribe berýär.Süýjüligiň ilkinji garşylygy, içeniňizde ýumşak, ýumşak ýumşaklyga ereýär we her çeýnemek bilen ähli tagamy açýar.Süýji we turş tagamlaryň garyndysyny isleýän adamlar üçin “Miwe Sour Chewy Candies” iň meşhur görnüşdir.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Çalt Jikme-jiklikler

Haryt ady Hytaý zawodynda miwe turşy çeýneli süýjüler bar
San S208-7
Gaplamak maglumatlary 10g * 30pcs * 20 guty / ctn
MOQ 500ctns
Dadyp görüň Süýji
Tagam Miwe tagamy
Ýaramlylyk möhleti 12 aý
Şahadatnama HACCP, ISO, FDA, Halal, PONY, SGS
OEM / ODM Elýeterli
Eltip bermegiň wagty Depozitden we tassyklamadan 30 gün soň

Önüm sergisi

dürli miwe turşy çeýneli süýji bilen üpjün ediji

Gaplamak we eltip bermek

Gaplamak we eltip bermek

Sorag-jogap

1. Salam, göni zawodmy?
Hawa, biz göni süýji öndüriji.

2. Süýjüde ysly tagamlar goşup bilersiňizmi?
Hawa, size gerekli tagamlary goşup bileris.
3. Çagalaryň tagamlaryny çaklamagy üçin ähli süýjüleri bir reňkli edip bilersiňizmi?

Hawa, elbetde edip bileris, edip bileris, jikme-jiklikler üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.
4. Esasy önümleriňiz näme?
Bizde köpürjik sakgyç, gaty süýji, açylýan süýjüler, lolipoplar, jele süýjüleri, pürküji süýjüler, jam süýjüleri, batgalyklar, oýunjaklar, basylan süýjüler we beýleki süýji süýjüleri bar.

5. Töleg şertleriňiz näme?
T / T bilen tölemek.Köpçülikleýin önümçilik başlamazdan ozal 30% goýum we BL nusgasyna garşy 70% balans talap edilýär.Goşmaça töleg opsiýalary barada has giňişleýin maglumat üçin meniň bilen habarlaşyň.

6. OEM kabul edip bilersiňizmi?
Elbetde.Müşderiniň isleglerini kanagatlandyrmak üçin markany, dizaýny we gaplama aýratynlyklaryny sazlap bileris.Biziň işimizde, sargyt elementleriniň çeper eserlerini döretmäge kömek etmek üçin aýratyn dizaýn topary bar.

7. Garyşyk gaplary kabul edip bilersiňizmi?
Hawa, bir gapda 2-3 zady garyşdyryp bilersiňiz. Geliň, jikme-jik gürleşeliň;Bu hakda has giňişleýin maglumat görkezerin.

Şeýle hem başga maglumatlary öwrenip bilersiňiz

Şeýle hem başga maglumatlary öwrenip bilersiňiz

  • Öňki:
  • Indiki: