sahypa_head_bg (2)

Önümler

Täze gelen ýylan jele gummy süýji import edijisi

Gysga düşündiriş:

Süýji söýüjileri, üýtgeşik şekilleri we ýakymly miweli tagamlary sebäpli “Snake Gummies” -i özüne çekýär.Olar ýakymly we özüne çekiji.Bu gummylar örtülen ýylan ýaly emele gelýär we her dişlemek bilen şatlyk we başdan geçirmeler getirýär. Gummy ýylanlaryň janly reňkleri bada-bat ünsi özüne çekýär we estetiki özüne çekijiligini ýokarlandyrýar.Her bir gummy ýylanyň taktil terezisi we ömürlik görnüşi bar, bu bolsa ähli duýgy tejribesini artdyrýar.Gumly ýylany dişläniňizde, onuň tekiz, çeýnen gurluşy miweli tagamyň köpelmegine ýol açýar.Bu süýjüler, adatça, köp sanly miwe tagamly gutulara girýär, meselem, çaga, alma, gök gül we ş.m. akesylan derisinden ýasalan süýjüler çagalaryň we ulularyň arasynda halaýan, sebäbi olar diňe bir ýakymly nepislik däl, eýsem adaty däl we gyzykly. Bu gowy görülýär ýygnanyşyklarda we oturylyşyklarda özüne çekiji gurluşy we gyzykly dizaýny, şeýle hem islendik pursat üçin oňat işleýän aljyraňňylygy üçin.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Çalt Jikme-jiklikler

Haryt ady Täze gelen ýylan jele gummy süýji import edijisi
San S381-1
Gaplamak maglumatlary 10g * 30pcs * 20 guty / ctn
MOQ 500ctns
Dadyp görüň Süýji
Tagam Miwe tagamy
Ýaramlylyk möhleti 12 aý
Şahadatnama HACCP, ISO, FDA, Halal, PONY, SGS
OEM / ODM Elýeterli
Eltip bermegiň wagty Depozitden we tassyklamadan 30 gün soň

Önüm sergisi

ýylan süýji süýji bilen üpjün ediji

Gaplamak we eltip bermek

Gaplamak we eltip bermek

Sorag-jogap

1.Halam, göni zawodmy?
Hawa, biz göni süýji öndüriji.

2. Bu elementiň uzynlygyny OEM edip bilersiňiz
Hawa, şol bir wagtyň özünde başga bir ýylan süýji süýjüimiziň bardygyny bilýäris, haýyş edip bilersiňiz:https://www.cnivycandy.com/halal-oem-snake-gummy-candy-sweet-supplier-product/

3. akeylan gümmi reňkini üýtgedip bilersiňizmi?
Hawa elbetde edip bileris, edip bileris;jikme-jiklikleri üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

4. Esasy önümleriňiz näme?
Bizde köpürjik sakgyç, gaty süýji, açylýan süýjüler, lolipoplar, jele konfetleri, pürküji süýjüler, jam süýjüleri, batgalyklar, oýunjaklar we basylan süýjüler we beýleki süýji süýjüleri bar.

5. Töleg şertleriňiz näme?
T / T bilen tölemek.Köpçülikleýin önümçilik başlamazdan ozal 30% goýum we BL nusgasyna garşy 70% balans talap edilýär.Goşmaça töleg opsiýalary barada has giňişleýin maglumat üçin meniň bilen habarlaşyň.

6. OEM kabul edip bilersiňizmi?
Elbetde.Müşderiniň isleglerini kanagatlandyrmak üçin markany, dizaýny we gaplama aýratynlyklaryny sazlap bileris.Biziň işimizde, sargyt elementleriniň çeper eserlerini döretmäge kömek etmek üçin aýratyn dizaýn topary bar.

7. Garyşyk gaplary kabul edip bilersiňizmi?
Hawa, bir gapda 2-3 zady garyşdyryp bilersiňiz. Geliň, jikme-jik gürleşeliň, men size bu hakda has giňişleýin maglumat görkezerin.

Şeýle hem başga maglumatlary öwrenip bilersiňiz

Şeýle hem başga maglumatlary öwrenip bilersiňiz

  • Öňki:
  • Indiki: