sahypa_head_bg (2)

Önümler

Hytaý bilen üpjün ediji miwe köpürjik sakgyç

Gysga düşündiriş:

Bewropada millionlarça adamyň halaýan tagamly tagamy Jam bilen köpürjikli köpürjik sakgyjymyzy tanatmak.Agyz suwy köpürjik sakgyjynyň we özüne çekiji miwe dykylyş merkeziniň özboluşly garyndysyny üpjün edýär, bu size has köp zat islemäge mümkinçilik berer.

Tagam duýgyňyz üçin gaty özüne çekiji bejergi, köpürjikli sakgyçdyr.Düwürtikden doldurylan merkeziň miweli lezzetiň partlamagy bilen güýçlendirilen adaty köpürjik sakgyjynyň süýji we çeýnen gurluşyny göz öňüne getiriň.Her dişlemek, has köp zat islemäge mejbur etjek ajaýyp tagam partlamasydyr.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Çalt Jikme-jiklikler

Haryt ady Hytaý bilen üpjün ediji miwe köpürjik sakgyç
San B204
Gaplamak maglumatlary Talabyňyz hökmünde
MOQ 500ctns
Dadyp görüň Süýji
Tagam Miwe tagamy
Ýaramlylyk möhleti 12 aý
Şahadatnama HACCP, ISO, FDA, Halal, PONY, SGS
OEM / ODM Elýeterli
Eltip bermegiň wagty Depozitden we tassyklamadan 30 gün soň

Önüm sergisi

sarymsak import ediji bilen köpürjik sakgyç

Gaplamak we eltip bermek

Gaplamak we eltip bermek

Sorag-jogap

1. Esasy önümleriňiz näme?
Esasy önümimiz köpürjik sakgyjy, şokolad, gummy süýjüler, oýunjaklar, gaty süýjüler, lolipop süýjüleri, açylýan süýjüler, batgalyklar, jele konfetleri, spreý süýjüleri, jam, turş poroşok süýjüleri we basylan süýjüler ..

 2. Köpürjik sakgyç taýagy üçin, köpürjik sakgyjynyň taýagyndaky turş üçin turş tozy süýjüsini ulanyp bilersiňizmi?
Hawa, elbetde.Jikme-jiklikler üçin haýyş edýäris.

 3. Köpürjik sakgyjyny has uzyn edip bilersiňizmi?
Hawa, uzynlygy siziň islegiňiz ýaly edip bileris.

 4. Bu önümiň agramyny azaldyp ýa-da artdyryp bilerinmi?
Hawa, elbetde edip bilersiňiz.

 5.Haýsy şahadatnamaňyz bar?
Bizde HACCP, ISO22000, HALAL, PONY, SGS we FDA şahadatnamalary bar.Size mümkin bolan iň gowy süýjüler bilen üpjün edip biljekdigimize ynanýarys ..

 6. Töleg şertleriňiz näme?
T / T töleg.Köpçülikleýin önümçilikden öň 30% goýum we BL nusgasyna garşy 70% balans.Beýleki töleg şertleri üçin jikme-jiklikler bilen gürleşeliň.

7. Garyşyk gap alyp bilersiňizmi?
Hawa, bir gapda 2-3 zady garyşdyryp bilersiňiz. Aýratynlyklara gireliň, men size bu hakda has giňişleýin maglumat görkezerin.

Şeýle hem başga maglumatlary öwrenip bilersiňiz

Şeýle hem başga maglumatlary öwrenip bilersiňiz

  • Öňki:
  • Indiki: