sahypa_head_bg (2)

Önümler

35g diş pastasy suwuk köpürjik sakgyç turbasy sakgyç süýji bilen üpjün ediji

Gysga düşündiriş:

Diş pastasy suwuk sakgyçhalkara bazarlarynyň köpüsinde gaty islenýän we gowy görülýän süýji önüm.

Başdan geçirip bilersiňiztäzelik tagamyweuly çeýnemekby miwe tagamyny garyşdyrmakşiresi we köpürjik sakgyjy, şeýle hem ekranda birnäçe tagam.Şiresi we sakgyç bazasy diş pastasy turbasyny doldurýan suwuklyk döretmek üçin eräp, diş pastasy görnüşinde bolmagyny üpjün edýär.Diş pastasy turbasyndan suwuklygy synap görmek üçin aňsatlyk bilen gysyň.Şeýlelik bilen, biz oňa diş pastasy suwuk sakgyç ýa-da diş pastasy suwuk köpürjik sakgyjy diýip ýüzlenmegi halaýarys.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Çalt Jikme-jiklikler

Haryt ady 35g diş pastasy suwuk köpürjik sakgyç turbasy sakgyç süýji bilen üpjün ediji
San B191-1
Gaplamak maglumatlary 30g * 20pcs * 12 guty / ctn
MOQ 500ctns
Dadyp görüň Süýji
Tagam Miwe tagamy
Ýaramlylyk möhleti 12 aý
Şahadatnama HACCP, ISO, FDA, Halal, PONY, SGS
OEM / ODM Elýeterli
Eltip bermegiň wagty Depozitden we tassyklamadan 30 gün soň

Önüm sergisi

suwuk köpürjik diş diş pastasy lomaý

Gaplamak we eltip bermek

Gaplamak we eltip bermek

Sorag-jogap

1.Halam, göni zawodmy?
Hawa, biz.Köpürjik sakgyjy, şokolad, gummy süýjüleri, oýunjak süýji, gaty süýjüler, lolipop süýjüleri, açylýan süýjüler, batgalyk, jele süýjüleri, pürküji süýjüleri, jam, turş poroşok süýjüleri we basylan süýjüler ýaly köp sanly konditer süýjülerini öndürýäris.

2. Suwuk sakgyç üçin täze tagamlar döredip bilersiňizmi?

Hawa, OEM hyzmatyny kabul edýäris, haýyşyňyzy barlamak üçin goýup bilersiňiz.

3.Siz şahsy bellik hödürleýärsiňizmi?

Elbetde, OEM hyzmatyny edýäris.

4.Siz agramly suwuk köpük sakgyjyňyz azmy?

Hawa, 22g bilen bir elementimiz bar, eger gyzyklanýan bolsaňyz, bize ýüz tutup bilersiňiz.

5.Haýsy şahadatnamaňyz bar?

Bizde HACCP, ISO22000, HALAL, PONY, SGS we FDA şahadatnamalary bar.Size mümkin bolan iň gowy süýjüler bilen üpjün edip biljekdigimize ynanýarys.

6. Töleg şertleriňiz näme?

T / T töleg.Köpçülikleýin önümçilikden öň 30% goýum we BL nusgasyna garşy 70% balans.Beýleki töleg şertleri üçin jikme-jiklikler bilen gürleşeliň.

7. Garyşyk gaplary kabul edip bilersiňizmi?

Hawa, bir gapda 2-3 zady garyşdyryp bilersiňiz. Gepleşigiň jikme-jiklikleri, size bu hakda has giňişleýin maglumat görkezerin.

Şeýle hem başga maglumatlary öwrenip bilersiňiz

Şeýle hem başga maglumatlary öwrenip bilersiňiz

  • Öňki:
  • Indiki: