sahypa_head_bg (2)

Önümler

Kreýon şekilli jam, suwuk ruçka jam süýji bilen üpjün ediji

Gysga düşündiriş:

Kreýon şekilli jam ruçkalary, duýgulary höweslendirýän we aýagy kanagatlandyrýan lezzetli we ýakymly nepislik.Baý jamda gurşalan bu konditer önümleri adaty garga görnüşine eýe bolup, ýakymly we gyzykly nahar hödürleýär.Karýon şekilli miwe jamy ruçkalary jikme-jikliklere üns bermek bilen ýasalýar we hakyky reňklere meňzeýän açyk reňkler we ajaýyp dizaýnlar bar.Her “garga” içinde kremli, miweli jam bar, içiňize dişlän badyňyza süýji bilen partlaýar.Her bir krahon suwuk jamynyň özboluşly we agyz suwy tagamy bar we ol miwe tagamlarynyň köpüsinde, şol sanda qulupnay, gök gül, alma we garpyz bar.Nirede bolsaňyzam - işde, mekdepde ýa-da öýde diňe süýji pursatlary başdan geçirseňizem, ýeňil we amaly dizaýny sebäpli ýolda bu ýakymly lezzetden lezzet alyp bilersiňiz.Çagalar we ýaş ulular, hyýallaryny güýçlendirip, ýakymly nahar taýýarlaýandyklary üçin, krahon görnüşli jam ruçkalaryny halaýarlar.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Çalt Jikme-jiklikler

Haryt ady Kreýon şekilli jam, suwuk ruçka jam süýji bilen üpjün ediji
San K168
Gaplamak maglumatlary 6g * 30pcs * 24 guty / ctn
MOQ 500ctns
Dadyp görüň Süýji
Tagam Miwe tagamy
Ýaramlylyk möhleti 12 aý
Şahadatnama HACCP, ISO, FDA, Halal, PONY, SGS
OEM / ODM Elýeterli
Eltip bermegiň wagty Depozitden we tassyklamadan 30 gün soň

Önüm sergisi

Suwuk jam öndüriji

Gaplamak we eltip bermek

Gaplamak we eltip bermek

Sorag-jogap

1.Halam, göni zawodmy?
Hawa, biz göni süýji öndüriji.

2.Karýon şekilli suwuk ruçka süýji üçin, miweli jam süýjüsini şokolad sousyna üýtgedip bilersiňizmi?
Elbetde, mümkin, jikme-jiklikler üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

3. Bu element üçin suwuk jam süýji üçin başga ruçka şekili barmy?
Hawa, web sahypasyny barlaň.https: //www.cnivycandy.com/fruit-flavor-liquid-jam-pen-dulce-candy-importer-product/

4. Esasy önümleriňiz näme?
Bizde köpürjik sakgyç, gaty süýji, açylýan süýjüler, lolipoplar, jele süýjüleri, pürküji süýjüler, jam süýjüleri, batgalyklar, oýunjaklar, basylan süýjüler we beýleki süýji süýjüleri bar.

5. Töleg şertleriňiz näme?
T / T bilen tölemek.Köpçülikleýin önümçilik başlamazdan ozal 30% goýum we BL nusgasyna garşy 70% balans talap edilýär.Goşmaça töleg opsiýalary barada has giňişleýin maglumat üçin meniň bilen habarlaşyň.

6. OEM kabul edip bilersiňizmi?
Elbetde.Müşderiniň isleglerini kanagatlandyrmak üçin markany, dizaýny we gaplama aýratynlyklaryny sazlap bileris.Biziň işimizde, sargyt elementleriniň çeper eserlerini döretmäge kömek etmek üçin aýratyn dizaýn topary bar.

7. Garyşyk gaplary kabul edip bilersiňizmi?
Hawa, bir gapda 2-3 zady garyşdyryp bilersiňiz. Gepleşigiň jikme-jiklikleri, size bu hakda has giňişleýin maglumat görkezerin.

Şeýle hem başga maglumatlary öwrenip bilersiňiz

Şeýle hem başga maglumatlary öwrenip bilersiňiz

  • Öňki:
  • Indiki: