sahypa_head_bg (2)

Önümler

10g gül şekilli miweli jele käse süýji Hytaý bilen üpjün ediji

Gysga düşündiriş:

Gül ýaly şekilli jele käseleri süýji we ýakymly nepislikdirajaýyp tagamlary we gülli gül görnüşi bilen ýaşlary we garrylary özüne çeker.Her jele käsesinde näzik gül ýaly ajaýyp görnüş bar, nahar wagtyna arassa degmek.Bulargül görnüşindäki jele käseleri ýakymly aýy şekilli sebetde ýerleşdirildioturylyşyk bezegleri ýa-da sowgat hökmünde ajaýyp boljak özüne çekiji displeý döretmek. Çagalaryň oturylyşyklary, çaga duşlary ýa-da baýramçylyk dabaralary üçin ajaýyp we ýakymly aýy şekilli sebet sebäpli özüne çekiji we gyzykly täsir galdyrýar.Her jele käsesinde her kimiň aýagyny kanagatlandyrjak hökman miweli tagamlar bar,şol sanda rawertudana, şetdaly, mango we üzüm.Jeliniň tekiz, mahmal gurluşy, hakyky şiräniň ýakymly tagamy bilen birleşip, size has köp zat islemäge mümkinçilik berýän kanagatlandyryjy duýgy döredýär.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Çalt Jikme-jiklikler

Haryt ady 10g gül şekilli miweli jele käse süýji Hytaý bilen üpjün ediji
San G015-14
Gaplamak maglumatlary 10g * 90pcs * 6baskets / ctn
MOQ 500ctns
Dadyp görüň Süýji
Tagam Miwe tagamy
Ýaramlylyk möhleti 12 aý
Şahadatnama HACCP, ISO, FDA, Halal, PONY, SGS
OEM / ODM Elýeterli
Eltip bermegiň wagty Depozitden we tassyklamadan 30 gün soň

Önüm sergisi

jele käse süýji

Gaplamak we eltip bermek

Gaplamak we eltip bermek

Sorag-jogap

1.Halam, göni zawodmy?
Hawa, biz göni süýji öndüriji.

2.Gül şekilli jele käse süýji üçin, jele käse süýjüsiniň başga görnüşi barmy?
Hawa, bar, biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

3. Bu element üçin sebet gaplamasyny çüýşe gaplamasyna üýtgedip bilersiňizmi?
Hawa, islegiňize görä üýtgedip bileris.

4. Esasy önümleriňiz näme?
Bizde köpürjik sakgyç, gaty süýji, açylýan süýjüler, lolipoplar, jele konfetleri, pürküji süýjüler, jam süýjüleri, batgalyklar, oýunjaklar we basylan süýjüler we beýleki süýji süýjüleri bar.

5. Töleg şertleriňiz näme?
T / T bilen tölemek.Köpçülikleýin önümçilik başlamazdan ozal 30% goýum we BL nusgasyna garşy 70% balans talap edilýär.Goşmaça töleg opsiýalary barada has giňişleýin maglumat üçin meniň bilen habarlaşyň.

6. OEM kabul edip bilersiňizmi?
Elbetde.Müşderiniň isleglerini kanagatlandyrmak üçin markany, dizaýny we gaplama aýratynlyklaryny sazlap bileris.Biziň işimizde, sargyt elementleriniň çeper eserlerini döretmäge kömek etmek üçin aýratyn dizaýn topary bar.

7. Garyşyk gaplary kabul edip bilersiňizmi?
Hawa, bir gapda 2-3 zady garyşdyryp bilersiňiz. Gepleşigiň jikme-jiklikleri, size bu hakda has giňişleýin maglumat görkezerin.

Şeýle hem başga maglumatlary öwrenip bilersiňiz

Şeýle hem başga maglumatlary öwrenip bilersiňiz

  • Öňki:
  • Indiki: