sahypa_head_bg (2)

Önümler

Miwe tagamly suwuk jam, ruçka süýji import ediji

Gysga düşündiriş:

Galam suwuk miwe jamy, Latyn Amerikasynyň aýaklaryny we ýüreklerini özüne çeken ýakymly önüm.Mango, rawertudana, üzüm we ananas, hakykatdanam ýakymly nahar bermek üçin seresaplylyk bilen garylan ekzotik we tagamly tropiki miweleriň diňe bir bölegidir.Iň ýokary hilli talaplaryň ýerine ýetirilmegini üpjün etmek üçin, her topar jam kiçijik toparlarda çynlakaý taýýarlanýar.Latyn Amerikasynyň reňkli energiýasy “PenFruit Jam” -yň aýratyn gaplamasynda öz beýanyny tapdy.Janly ýazgylary we bagtyýarlygy we güýji çykarýan özüne çekiji dizaýny sebäpli islendik gap-gaç üçin ýakymly goşundy.“PenFruit Jam” Latyn Amerikasynyň nesil şejeresinden bolsun ýa-da sebitiň janly tagamlaryna baha bermegiňizden başga-da möhüm tagamdyr.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Çalt Jikme-jiklikler

Haryt ady Miwe tagamly suwuk jam, ruçka süýji import ediji
San K165
Gaplamak maglumatlary Talaplaryňyz hökmünde
MOQ 500ctns
Dadyp görüň Süýji
Tagam Miwe tagamy
Ýaramlylyk möhleti 12 aý
Şahadatnama HACCP, ISO, FDA, Halal, PONY, SGS
OEM / ODM Elýeterli
Eltip bermegiň wagty Depozitden we tassyklamadan 30 gün soň

Önüm sergisi

Miwe tagamly suwuk jam, ruçka süýji import ediji

Gaplamak we eltip bermek

Gaplamak we eltip bermek

Sorag-jogap

1.Ha, göni zawodmy?
Hawa, biz göni konditer zawody.Köpürjik sakgyjy, şokolad, gummy süýji, oýunjak süýji, gaty süýji, lolipop süýji, süýji, batgalyk, jele süýji, pürküji süýji, jam, turşujy süýji, basylan süýji we beýleki süýji süýjülerini öndüriji.

2. Içinde biskwit bolmagy üçin gaplamany üýtgedip bilerismi?
Hawa edip bilyäs.

3. Tagamyny has turşadyp bilersiňizmi?
Hawa edip bilyäs.

4. Galam görnüşini isleýşimiz ýaly edip bilersiňizmi?
Hawa, size ruçkanyň täze görnüşini açyp bileris.

5. Töleg şertleriňiz näme?
T / T bilen tölemek.Köpçülikleýin önümçilik başlamazdan ozal 30% goýum we BL nusgasyna garşy 70% balans talap edilýär.Goşmaça töleg opsiýalary barada has giňişleýin maglumat üçin meniň bilen habarlaşyň.

6. OEM kabul edip bilersiňizmi?
Elbetde.Müşderiniň isleglerini kanagatlandyrmak üçin markany, dizaýny we gaplama talaplaryny üýtgedip bileris.Zawodymyzda islendik sargyt önümlerini öndürmäge kömek etmek üçin ýörite dizaýn topary bar.

7. Garyşyk gaplary kabul edip bilersiňizmi?
Hawa, bir gapda 2-3 zady garyşdyryp bilersiňiz.Jikme-jiklikler barada gürleşeliň, size bu hakda has giňişleýin maglumat görkezerin.

Şeýle hem başga maglumatlary öwrenip bilersiňiz

Şeýle hem başga maglumatlary öwrenip bilersiňiz

  • Öňki:
  • Indiki: