sahypa_head_bg (2)

Önümler

Custöriteleşdirilen Hytaý üpjün edijisi miwe tagamynyň birmeňzeş şekilli lolipop gaty süýjüsini garyşdyrýar

Gysga düşündiriş:

Süýji ussalarymyzyň üns bilen öndüren bu ýeketäk lolipopy sizi ertekä çykarar.

Çagalar üçin iň gowy sowgat, doglan gün dabarasy sowgatlary we erteki temasy bilen wakalar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Çalt Jikme-jiklikler

Haryt ady Custöriteleşdirilen Hytaý üpjün edijisi miwe tagamynyň birmeňzeş şekilli lolipop gaty süýjüsini garyşdyrýar
San L346
Gaplamak maglumatlary 15g * 30pcs * 20jars / ctn
MOQ 500ctns
Dadyp görüň Süýji
Tagam Miwe tagamy
Ýaramlylyk möhleti 12 aý
Şahadatnama HACCP, ISO, FDA, Halal, PONY, SGS
OEM / ODM Elýeterli
Eltip bermegiň wagty Depozitden we tassyklamadan 30 gün soň

Önüm sergisi

lomaý-ýeketäk şekilli-lolipop-süýji-süýji

Gaplamak we eltip bermek

shunshu

Sorag-jogap

1.Halam, göni zawodmy?
Hawa, biz göni konditer zawody.Köpürjik sakgyjy, şokolad, gummy süýji, oýunjak süýji, gaty süýji, lolipop süýji, süýji, batgalyk, jele süýji, pürküji süýji, jam, turşujy süýji, basylan süýji we beýleki süýji süýjülerini öndüriji.

2.Bu birmeňzeş şekilli lolipop süýji üçin, ingredientlerde tebigy reňkleri ulanyp bilersiňizmi?
Hawa edip bilyäs.

3. Lolipopyň beýleki görnüşlerini edip bilersiňizmi?
Hawa, lolipopyň täze galyplaryny açyp bileris, pikirleriňizi paýlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

4. Töleg şertleriňiz näme?
T / T töleg.Köpçülikleýin önümçilikden öň 30% goýum we BL nusgasyna garşy 70% balans.Beýleki töleg şertleri üçin jikme-jiklikler bilen gürleşeliň.

5. OEM kabul edip bilersiňizmi?
Elbetde.Müşderiniň talaplaryna laýyklykda logotipi, dizaýny we gaplama spesifikasiýasyny üýtgedip bileris.Zawodymyzda ähli sargyt önümlerini siziň üçin taýýarlamaga kömek edýän dizaýn bölümi bar.

6. Garyşyk gaplary kabul edip bilersiňizmi?
Hawa, bir gapda 2-3 zady garyşdyryp bilersiňiz. Gepleşigiň jikme-jiklikleri, size bu hakda has giňişleýin maglumat görkezerin.

Şeýle hem başga maglumatlary öwrenip bilersiňiz

Başga-başga-da öwrenip bilersiňiz

  • Öňki:
  • Indiki: