sahypa_head_bg (2)

Önümler

Tatuirovka açýan süýji bilen lomaý tegelek şekilli lolipop süýji

Gysga düşündiriş:

Bu lolipop sowgat hökmünde sowgat bermek ýa-da diňe özüňizi ýa-da çagalaryňyza öýde bejermek üçin amatly, sebäbi bu saýlama görnüşindeýakymly miwe tagamlarywetatuirovka stiker poplaryny öz içine alýar.Mundan başga-da, her paket çagalar üçin aýratyn we özüne çekiji sowgat bilen gelýär.

Distribýutorlar, dilerler we import edijiler oňa baha bermelidirler we has köp çaga gönükdirilen bazarlara maslahat bermelidirler.Gramlar, tagamlar, reňkler, gaplamak ýa-da başga ölçegler bilen baglanyşykly şahsylaşdyrylan talaplaryňyz bar bolsa, ajaýyp süýji satyn almak üçin birnäçe mümkinçilikleri bermäge şatdyrys.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Çalt Jikme-jiklikler

Haryt ady Tatuirovka açýan süýji bilen lomaý tegelek şekilli lolipop süýji
San L301
Gaplamak maglumatlary 9g * 30pcs * 24 guty / ctn
MOQ 500ctns
Dadyp görüň Süýji
Tagam Miwe tagamy
Ýaramlylyk möhleti 12 aý
Şahadatnama HACCP, ISO, FDA, Halal, PONY, SGS
OEM / ODM Elýeterli
Eltip bermegiň wagty Depozitden we tassyklamadan 30 gün soň

Önüm sergisi

üpjün ediji tegelek görnüşli-lollipop-süýji-tatuirovka-süýji-süýji

Gaplamak we eltip bermek

shunshu

Sorag-jogap

1. Salam, göni zawodmy?
Hawa, biz göni konditer zawody.Köpürjik sakgyjy, şokolad, gummy süýji, oýunjak süýji, gaty süýji, lolipop süýji, süýji, batgalyk, jele süýji, pürküji süýji, jam, turşujy süýji, basylan süýji we beýleki süýji süýjülerini öndüriji.

2. Bu lolipop süýji önümi üçin, turş poroşokyny sumkanyň içindäki süýji bilen çalşyp bilersiňizmi?
Hawa, turş poroşokyny sumkanyň içindäki süýjülige öwrüp bileris, teklipleriňiz hoş geldiňiz.

3. owalpyldawuk taýak bolup bilermi?
Hawa edip biler. Teklipleriňizi teklip ediň.

4. Siziň pikiriňizçe näme üçin işiňizi saýlamaly?
IVY (HK) INDUSTRY CO., LTD we Zhaoan Huazhijie Food Co., Ltd. bäsdeşlerinden tapawutlanýan önümleriň ösüşine we dizaýnyna bagyşlanýarys.Kompaniýanyň hünärmenler topary diňe bir lezzetli bolman, eýsem estetiki taýdan hem ýakymly innowasiýa önümlerini döretmek üçin ýadawsyz işleýär.Bu kärhana, süýji sungatdan başlap, ýörite öndürilen galyplara çenli täsir galdyrjak aýratyn we ajaýyp harytlar bilen üpjün etmek ukybyndan lezzet alýar.

5. Töleg şertleriňiz näme?
T / T töleg.Köpçülikleýin önümçilikden öň 30% goýum we BL nusgasyna garşy 70% balans.Beýleki töleg şertleri üçin jikme-jiklikler bilen gürleşeliň.

6. OEM-i kabul edip bilersiňizmi?
Elbetde.Müşderiniň talaplaryna laýyklykda logotipi, dizaýny we gaplama spesifikasiýasyny üýtgedip bileris.Zawodymyzda ähli sargyt önümlerini siziň üçin taýýarlamaga kömek edýän dizaýn bölümi bar.

7. Garyşyk gaplary kabul edip bilersiňizmi?
Hawa, bir gapda 2-3 zady garyşdyryp bilersiňiz. Gepleşigiň jikme-jiklikleri, size bu hakda has giňişleýin maglumat görkezerin.

Şeýle hem başga maglumatlary öwrenip bilersiňiz

Başga-başga-da öwrenip bilersiňiz

  • Öňki:
  • Indiki: