sahypa_head_bg (2)

Önümler

Meşhur reňkli bilezik lolipop gaty süýji süýji öndürijisi

Gysga düşündiriş:

Lezzetli we gyzyklyreňkli miwe tagamly bilezik süýjüleri!!Bu gaty süýji, aBaýram halaýanÇagalar we ulular bilen, ýakynlaryňyz we dostlaryňyz bilen geçmek üçin ajaýyp.Gaty gurlan bu naharlar, baýramçylyk çärelerine-de baýramçylyk täsirini hödürleýär!Bu süýji, oturylyşyklary has lezzetli edýär we lolipop görnüşinde bolany üçin iň oňat ätiýaçlyk zatlary edýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Çalt Jikme-jiklikler

Haryt ady Meşhur reňkli bilezik lolipop gaty süýji süýji öndürijisi
San L355
Gaplamak maglumatlary 13.5g * 30pcs * 24 guty / ctn
MOQ 500ctns
Dadyp görüň Süýji
Tagam Miwe tagamy
Ýaramlylyk möhleti 12 aý
Şahadatnama HACCP, ISO, FDA, Halal, PONY, SGS
OEM / ODM Elýeterli
Eltip bermegiň wagty Depozitden we tassyklamadan 30 gün soň

Önüm sergisi

lomaý-bilezik-lolipop-süýji-süýji

Gaplamak we eltip bermek

shunshu

Sorag-jogap

1. Salam, göni zawodmy?
Hawa, biz göni konditer zawody.Köpürjik sakgyjy, şokolad, gummy süýji, oýunjak süýji, gaty süýji, lolipop süýji, süýji, batgalyk, jele süýji, pürküji süýji, jam, turşujy süýji, basylan süýji we beýleki süýji süýjülerini öndüriji.

2. Bilezik süýji üçin, uly kartonyň içine aç-açan sumka goşup bilersiňizmi?
Hawa, saklanylanda möhüri has gowulaşdyrmak üçin goşup bileris.

3. Süýji önümleriniň islegine görä göterim edip bilersiňizmi?
Hawa edip bileris, teklipleriňizi bermegiňizi haýyş edýäris.

4. Töleg şertleriňiz nähili?
T / T töleg.Köpçülikleýin önümçilikden öň 30% goýum we BL nusgasyna garşy 70% balans.Beýleki töleg şertleri üçin jikme-jiklikler bilen gürleşeliň.

5. Näme üçin siziň kompaniýaňyz bilen işlemeli diýip pikir edýärsiňiz?
Productshli önümleriň müşderiniň isleglerine laýyk gelýändigini kepillendirmek üçin kompaniýamyz berk hil gözegçilik talaplaryny ýerine ýetirýär.Birmeňzeşligi we hilini üpjün etmek üçin süýjüleriň her partiýasy berk synag synagyndan geçirilýär.Şonuň üçin müşderiler kompaniýanyň önümleriniň hem tagamly, hem howpsuzdygyna bil baglap bilerler.

6. OEM-i kabul edip bilersiňizmi?
Elbetde.Müşderiniň talaplaryna laýyklykda logotipi, dizaýny we gaplama spesifikasiýasyny üýtgedip bileris.Zawodymyzda ähli sargyt önümlerini siziň üçin taýýarlamaga kömek edýän dizaýn bölümi bar.

7. Garyşyk gaplary kabul edip bilersiňizmi?
Hawa, bir gapda 2-3 zady garyşdyryp bilersiňiz. Gepleşigiň jikme-jiklikleri, size bu hakda has giňişleýin maglumat görkezerin.

Şeýle hem başga maglumatlary öwrenip bilersiňiz

Başga-başga-da öwrenip bilersiňiz

  • Öňki:
  • Indiki: