sahypa_head_bg (2)

Önümler

Hususy şahsy bellik tegelek miwesi gummy süýji bilen üpjün ediji

Gysga düşündiriş:

Tegelek görnüşindäki lezzetli we gyzykly miweli gümmisüýji islegiňizi amala aşyrar we günüňizi hasyllylyk bilen doldurar.Her gummy ussatlyk bilen özüne çekiji tegelek şekilde emele gelýär we olary ähli ýaş toparlary üçin amatly we gyzykly nahar edýär.Lezzetli miweli gümmi tegelek ýaly bolup, agyz suwunda barrawertudana, mämişi, garpyz we malina ýaly tagamlaryň görnüşleriSüýjüleriň hakyky miwe tagamlary we ýumşak, çeýnen gurluşy bilen has köp zat islärsiňiz.Bu gummileriň ajaýyp tegelek görnüşi, pikniklere, dabaralara ýa-da günüň islendik wagtyna ajaýyp edýän ajaýyp tagam berýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Çalt Jikme-jiklikler

Haryt ady Hususy şahsy bellik tegelek miwesi gummy süýji bilen üpjün ediji
San S096-3
Gaplamak maglumatlary 12g * 24pcs * 24 guty / ctn
MOQ 500ctns
Dadyp görüň Süýji
Tagam Miwe tagamy
Ýaramlylyk möhleti 12 aý
Şahadatnama HACCP, ISO, FDA, Halal, PONY, SGS
OEM / ODM Elýeterli
Eltip bermegiň wagty Depozitden we tassyklamadan 30 gün soň

Önüm sergisi

tegelek süýji zawody

Gaplamak we eltip bermek

Gaplamak we eltip bermek

Sorag-jogap

1.Halam, göni zawodmy?
Hawa, biz göni süýji öndüriji.

2. Tegelek şekilli süýji süýji üçin, barlap bilýän başga görnüşli gummy süýji barmy?
Hawa, elbetde bar, jikme-jiklikler üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

3. Bu süýji önüminiň agramyny azaldyp bilersiňizmi?
Hawa elbetde edip bileris, hoşniýetlilik bilen biziň bilen habarlaşyň ..

4. Esasy önümleriňiz näme?
Bizde köpürjik sakgyç, gaty süýji, açylýan süýjüler, lolipoplar, jele konfetleri, spreý süýjüleri, jam süýjüleri, batgalyklar, oýunjaklar we basylan süýjüler we beýleki süýji süýjüleri bar.

5. Töleg şertleriňiz näme?
T / T bilen tölemek.Köpçülikleýin önümçilik başlamazdan ozal 30% goýum we BL nusgasyna garşy 70% balans talap edilýär.Goşmaça töleg opsiýalary barada has giňişleýin maglumat üçin meniň bilen habarlaşyň.

6. OEM kabul edip bilersiňizmi?
Elbetde.Müşderiniň isleglerini kanagatlandyrmak üçin markany, dizaýny we gaplama aýratynlyklaryny sazlap bileris.Biziň işimizde, sargyt elementleriniň çeper eserlerini döretmäge kömek etmek üçin aýratyn dizaýn topary bar.

7. Garyşyk gaplary kabul edip bilersiňizmi?
Hawa, bir gapda 2-3 zady garyşdyryp bilersiňiz. Gepleşigiň jikme-jiklikleri, size bu hakda has giňişleýin maglumat görkezerin.

Şeýle hem başga maglumatlary öwrenip bilersiňiz

Şeýle hem başga maglumatlary öwrenip bilersiňiz

  • Öňki:
  • Indiki: