sahypa_head_bg (2)

Önümler

Doňdurma şekilli jadyly pop sarsdyryjy lolipop süýji Hytaý bilen üpjün ediji

Gysga düşündiriş:

TanyşdyrmakMagic Pop Shake Lollipop süýji, dürli ýaşdaky süýji söýüjileri özüne çekjek ýakymly we özüne çekiji süýji tejribesi.Bu innowasiýa we ýakymly bejergi, adaty loliniň gaýtalanyp bolmajak özüne çekijiligini geň galdyryjy we tolgundyryjy element bilen birleşdirýär.Her Magic Pop Shake lollipop süýjüsi dürli reňkli we lezzetli süýji süýjüleri bilen doldurylan hrustal arassa popy görkezýär.Süýjüleriň süýji örtügini ýalap, dadyp göreniňizde, diliňiziň her bir degmegi bilen süýjüleriň açylmagynyň ýakymly duýgusyny başdan geçirersiňiz.Magic Pop Shake lollipop süýjüleri, her bir tagam üçin özüne çekiji wariantyň bardygyny üpjün edip, çilek, gök gül, garpyz we ýaşyl alma ýaly agzy suwlandyrýan dürli tagamlarda bar.Oturylyşyklar, dabaralar üçin ajaýyp ýa-da ýakymly bir täsinlik ýaly, Magic Pop Shake lollipop süýjüleri jadyly jadylylygy bilen meşgullanýanlaryň hemmesine ýylgyryş we gülki getirer.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Çalt Jikme-jiklikler

Haryt ady Doňdurma şekilli jadyly pop sarsdyryjy lolipop süýji Hytaý bilen üpjün ediji
San L020-5
Gaplamak maglumatlary 20g * 12 sany * 12 guty
MOQ 500ctns
Dadyp görüň Süýji
Tagam Miwe tagamy
Ýaramlylyk möhleti 12 aý
Şahadatnama HACCP, ISO, FDA, Halal, PONY, SGS
OEM / ODM Elýeterli
Eltip bermegiň wagty Depozitden we tassyklamadan 30 gün soň

Önüm sergisi

jadyly pop silkme lollipop süýji bilen üpjün ediji

Gaplamak we eltip bermek

Gaplamak we eltip bermek

Sorag-jogap

1.Halam, göni zawodmy?
Hawa, biz göni süýji öndüriji.

2.Siz süýji önümiňiz barmy?
Hawa, bizde bar;jikme-jiklikleri üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

3.Miwe tagamly süýji ýasap bilersiňizmi?
Hawa, bazaryňyzyň isleýşi ýaly edip bileris.

4. Esasy önümleriňiz näme?
Bizde köpürjik sakgyç, gaty süýji, açylýan süýjüler, lolipoplar, jele konfetleri, pürküji süýjüler, jam süýjüleri, batgalyklar, oýunjaklar we basylan süýjüler we beýleki süýji süýjüleri bar.

5. Töleg şertleriňiz näme?
T / T bilen tölemek.Köpçülikleýin önümçilik başlamazdan ozal 30% goýum we BL nusgasyna garşy 70% balans talap edilýär.Goşmaça töleg opsiýalary barada has giňişleýin maglumat üçin meniň bilen habarlaşyň.

6. OEM kabul edip bilersiňizmi?
Elbetde.Müşderiniň isleglerini kanagatlandyrmak üçin markany, dizaýny we gaplama aýratynlyklaryny sazlap bileris.Biziň işimizde, sargyt elementleriniň çeper eserlerini döretmäge kömek etmek üçin aýratyn dizaýn topary bar.

7. Garyşyk gaplary kabul edip bilersiňizmi?
Hawa, bir gapda 2-3 zady garyşdyryp bilersiňiz. Gepleşigiň jikme-jiklikleri, size bu hakda has giňişleýin maglumat görkezerin.

Şeýle hem başga maglumatlary öwrenip bilersiňiz

Şeýle hem başga maglumatlary öwrenip bilersiňiz

  • Öňki:
  • Indiki: