sahypa_head_bg (2)

Önümler

Lomaý satuw üçin halal buzly şekilli batgalyk süýjüleri

Gysga düşündiriş:

Olar bilensüýji we sagdyn maddalar, biziňbatgalyk lolipop / pagta süýji taýaklarytagam duýgusydyr.Olardürli şekilde we ululykda gelýär, günüň islendik wagty nahar iýmek üçin ideal edýär.Buzly görnüşimizbatgalyk süýji ýumşak, ýöne çydamly, özboluşly gurluşyndan we tagamyndan lezzet almaga mümkinçilik berýär.Bu bejergiler diňe bir lezzetli bolman, şeker we ösümlik ýagy ýaly tebigy maddalaryň ulanylmagy sebäpli sagdyn!

Ajaýyp tagamy we daşky görnüşi sebäpli batgalyk lolipop süýjüimiz Europeewropada we Aziýada yzygiderli satylýar.Bu tagamly naharlar, özboluşly reseptlerimiz we tagamlarymyz sebäpli bedeniňiziň zerur iýmitleri bilen üpjün etmek bilen duýgyňyzy güýçlendirer.Goşmaça konserwantlar ýa-da himiki maddalar barada aladalanman, ýakymly nahar üçin şu gün ýakymly pagta süýji taýaklarymyzy synap görüň.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Çalt Jikme-jiklikler

Haryt ady Lomaý satuw üçin halal buzly şekilli batgalyk süýjüleri
San M006
Gaplamak maglumatlary 10g * 30pcs * 20 guty / ctn
MOQ 500ctns
Dadyp görüň Süýji
Tagam Miwe tagamy
Ýaramlylyk möhleti 12 aý
Şahadatnama HACCP, ISO, FDA, Halal, PONY, SGS
OEM / ODM Elýeterli
Eltip bermegiň wagty Depozitden we tassyklamadan 30 gün soň

Önüm sergisi

lomaý halal doňdurma şekilli batgalyk

Gaplamak we eltip bermek

Gaplamak we eltip bermek

Sorag-jogap

1. Salam, göni zawodmy?
Hawa, biz göni konditer zawody.Köpürjik sakgyjy, şokolad, gummy süýji, oýunjak süýji, gaty süýji, lolipop süýji, süýji, batgalyk, jele süýji, pürküji süýji, jam, turşujy süýji, basylan süýji we beýleki süýji süýjülerini öndüriji.

2. Dondurma şekilli batgalyk üçin gylyç plastmassasyny başga görnüşe üýtgedip bilersiňizmi?
Hawa, başga şekilli pf plastik taýak gözläp bileris.

3. Doňdurma şekilli batgalyk üçin, batgalygyň görnüşini üýtgedip bilersiňizmi?
Hawa edip bilyäs.

4. Näme üçin beýleki üpjün edijilerden däl-de, sizden satyn almaly?
Eltip bermegiň wagtyna we hiline göz ýetirip biljek öz zawodymyz bar.

5. Töleg şertleriňiz näme?
T / T töleg.Köpçülikleýin önümçilikden öň 30% goýum we BL nusgasyna garşy 70% balans.Beýleki töleg şertleri üçin jikme-jiklikler bilen gürleşeliň.

6. OEM-i kabul edip bilersiňizmi?
Elbetde.Müşderiniň talaplaryna laýyklykda logotipi, dizaýny we gaplama spesifikasiýasyny üýtgedip bileris.Zawodymyzda ähli sargyt önümlerini siziň üçin taýýarlamaga kömek edýän dizaýn bölümi bar.

7. Garyşyk gaplary kabul edip bilersiňizmi?
Hawa, bir gapda 2-3 zady garyşdyryp bilersiňiz. Gepleşigiň jikme-jiklikleri, size bu hakda has giňişleýin maglumat görkezerin.

Şeýle hem başga maglumatlary öwrenip bilersiňiz

Şeýle hem başga maglumatlary öwrenip bilersiňiz

  • Öňki:
  • Indiki: