sahypa_head_bg (2)

Önümler

OEM lomaý miwe jamy halal üçin batgalykdan dolduryldy

Gysga düşündiriş:

Jam batgalykdan süýji doldurdy- Marşmallowlar örän tagamly.Goşgooey jamdan doldurylan merkezwe iň gowy bejergiňiz bar.

Içinde 5 sany.

Tagam: Pyrtykal, Gök, Çilek, Üzüm

Arassa agramy: 18g.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Çalt Jikme-jiklikler

Haryt ady OEM lomaý miwe jamy halal üçin batgalykdan dolduryldy
San M067-8
Gaplamak maglumatlary 18g * 24pcs * 12 guty / ctn
MOQ 500ctns
Dadyp görüň Süýji
Tagam Miwe tagamy
Ýaramlylyk möhleti 12 aý
Şahadatnama HACCP, ISO, FDA, Halal, PONY, SGS
OEM / ODM Elýeterli
Eltip bermegiň wagty Depozitden we tassyklamadan 30 gün soň

Önüm sergisi

üpjün ediji miweli jam, batgalyk süýjüleri

Gaplamak we eltip bermek

Gaplamak we eltip bermek

Sorag-jogap

1.Halam, göni zawodmy?
Hawa, biz göni konditer zawody.Köpürjik sakgyjy, şokolad, gummy süýji, oýunjak süýji, gaty süýji, lolipop süýji, süýji, batgalyk, jele süýji, pürküji süýji, jam, turşujy süýji, basylan süýji we beýleki süýji süýjülerini öndüriji.

2. Zeňňel bilen doldurylan jam üçin 3 ýa-da 4 sany bir kiçijik paket ýasap bilersiňizmi? ?
Hawa, kiçijik paketdäki kompýuterleri üýtgedip bileris.

3.Başlyk bilen batgalyk önümi üçin batgalygyň görnüşini üýtgedip bilersiňizmi?
Hawa edip bilyäs.

4. Iň pes sargyt mukdary we bahasy näme?
Her önüm üçin MOQ başga, şonuň üçin sizi gyzyklandyrýan önümiň jikme-jik sahypasyna ýüz tutsaňyz gowy bolar. Has giňişleýin düşündiriş gerek bolsa, önümiň baglanyşygyny bize iberiň we mümkin boldugyça gysga wagtda jogap bereris.

5. Töleg şertleriňiz näme?
T / T töleg.Köpçülikleýin önümçilikden öň 30% goýum we BL nusgasyna garşy 70% balans.Beýleki töleg şertleri üçin jikme-jiklikler bilen gürleşeliň.

6. OEM kabul edip bilersiňizmi?
Elbetde.Müşderiniň talaplaryna laýyklykda logotipi, dizaýny we gaplama spesifikasiýasyny üýtgedip bileris.Zawodymyzda ähli sargyt önümlerini siziň üçin taýýarlamaga kömek edýän dizaýn bölümi bar.

7. Garyşyk gaplary kabul edip bilersiňizmi?
Hawa, bir gapda 2-3 zady garyşdyryp bilersiňiz. Gepleşigiň jikme-jiklikleri, size bu hakda has giňişleýin maglumat görkezerin.

Şeýle hem başga maglumatlary öwrenip bilersiňiz

Şeýle hem başga maglumatlary öwrenip bilersiňiz

  • Öňki:
  • Indiki: