sahypa_head_bg (2)

Önümler

1 pop çykýan süýji üpjün edijisinde 4-nji owadan dizaýn

Gysga düşündiriş:

Süýji atmak - gaplanýarowadan reňkli kiçijik kagyz guty, söwda sakgyjynyň gaplamasyna meňzeýär.Sakgyç bu ýagdaýda ýakymly partlaýjy süýji bilen çalşylýar.Goýdört haltabilen alýumin film torbalaryowadan dizaýnlarher kiçi kagyz gutusynda we alýumin film torbalarynda baý miweli tagamly süýji bar.Kartonyň dizaýny uly ýa-da kiçi, hatda görnüşi hem müşderiniň isleglerine görä üýtgedilip bilner.Kiçijik kagyz gutular açyk displeý gutusy bolan merkezi gutuda tertipli ýerleşdirildi.Partlama derejesi, müşderiniň islegine we bahasyna görä, 50% çykýan süýji + 50% ak şeker ýaly sazlanyp bilner.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Çalt Jikme-jiklikler

Haryt ady 1 pop çykýan süýji üpjün edijisinde 4-nji owadan dizaýn
San S106
Gaplamak maglumatlary 4g * 30pcs * 20 guty / ctn
MOQ 500ctns
Dadyp görüň Süýji
Tagam Miwe tagamy
Ýaramlylyk möhleti 12 aý
Şahadatnama HACCP, ISO, FDA, Halal, PONY, SGS
OEM / ODM Elýeterli
Eltip bermegiň wagty Depozitden we tassyklamadan 30 gün soň

Önüm sergisi

lomaý pop pop süýji süýjüleri

Gaplamak we eltip bermek

Gaplamak we eltip bermek

Sorag-jogap

1.Halam, göni zawodmy?
Hawa, biz göni konditer zawody.Köpürjik sakgyjy, şokolad, gummy süýji, oýunjak süýji, gaty süýji, lolipop süýji, süýji, batgalyk, jele süýji, pürküji süýji, jam, turşujy süýji, basylan süýji we beýleki süýji süýjülerini öndüriji.

2. Bir paketde 3 ýa-da 5 kiçi halta ýasap bilersiňizmi?
Hawa, bazaryň isleglerini kanagatlandyryp bileris.

3. Her paketde tatuirovka girizip bolarmy?
Hawa, mümkin.

4. Töleg şertleriňiz näme?
T / T töleg.Köpçülikleýin önümçilikden öň 30% goýum we BL nusgasyna garşy 70% balans.Beýleki töleg şertleri üçin jikme-jiklikler bilen gürleşeliň.

5. myurdumyza ibermek üçin näçe wagt gerek bolar?
Halkara ýük daşamak üçin önümiň mukdaryna we gowşuryş salgysyna baglydyr.Belli bir baha bermek üçin, iň amatly warianty sitata edip bilerin diýip, bu maglumatlary beriň.

6. OEM kabul edip bilersiňizmi?
Elbetde.Müşderiniň talaplaryna laýyklykda logotipi, dizaýny we gaplama spesifikasiýasyny üýtgedip bileris.Zawodymyzda ähli sargyt önümlerini siziň üçin taýýarlamaga kömek edýän dizaýn bölümi bar.

7. Garyşyk gaplary kabul edip bilersiňizmi?
Hawa, bir gapda 2-3 zady garyşdyryp bilersiňiz. Gepleşigiň jikme-jiklikleri, size bu hakda has giňişleýin maglumat görkezerin.

Şeýle hem başga maglumatlary öwrenip bilersiňiz

Şeýle hem başga maglumatlary öwrenip bilersiňiz

  • Öňki:
  • Indiki: