sahypa_head_bg (2)

Önümler

OEM meşhur kola şekilli ýeňil lolipop süýji

Gysga düşündiriş:

Kola lolipop süýjibilen ýalpyldawuk taýakwebaý miwe tagamlaryÇagalar we ulular tarapyndan hezil edilýär, maşgala we dostlaryňyz bilen dynç alyş paýlaşmagy iň amatly edýär!

Munuň gymmatygowy görýän ýeňil lolipopkoks görnüşinde bolmalyimport edijiler bilen paýlaşylýar, lomaý satyjylar, we paýlaýjylar, şeýle hem has köp çaga gönükdirilen bazarlar.Gram, tagamlar, reňkler, gaplamak ýa-da başga faktorlar bilen baglanyşykly şahsylaşdyrylan haýyşlaryňyz bar bolsa, süýji satyn almak üçin dürli görnüşleri hödürlemekden hoşal.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Çalt Jikme-jiklikler

Haryt ady OEM meşhur kola şekilli ýeňil lolipop süýji
San L133
Gaplamak maglumatlary 10g * 30pcs * 24 guty / ctn
MOQ 500ctns
Dadyp görüň Süýji
Tagam Miwe tagamy
Ýaramlylyk möhleti 12 aý
Şahadatnama HACCP, ISO, FDA, Halal, PONY, SGS
OEM / ODM Elýeterli
Eltip bermegiň wagty Depozitden we tassyklamadan 30 gün soň

Önüm sergisi

kola-ýeňil-lolipop-süýji-üpjün ediji

Gaplamak we eltip bermek

shunshu

Sorag-jogap

1.Halam, göni zawodmy?
Hawa, biz göni konditer zawody.Köpürjik sakgyjy, şokolad, gummy süýji, oýunjak süýji, gaty süýji, lolipop süýji, süýji, batgalyk, jele süýji, spreý süýji, jam, turş tozy süýji, basylan süýji we beýleki süýji süýjülerini öndüriji.

2. Kola lolipop süýjüsiniň gapdalynda sumkanyň içine turş tozy goşup bilersiňizmi?
Hawa, sumkanyň içine turş tozy ýa-da süýji goşup bileris.

3.Yşyksyz ak plastik taýak bolup bilermi?
Hawa edip biler.

4. Töleg şertleriňiz näme?
T / T töleg.Köpçülikleýin önümçilikden öň 30% goýum we BL nusgasyna garşy 70% balans.Beýleki töleg şertleri üçin jikme-jiklikler bilen gürleşeliň.

5. OEM kabul edip bilersiňizmi?
Elbetde.Müşderiniň talaplaryna laýyklykda logotipi, dizaýny we gaplama spesifikasiýasyny üýtgedip bileris.Zawodymyzda ähli sargyt önümlerini siziň üçin taýýarlamaga kömek edýän dizaýn bölümi bar.

6. Garyşyk gaplary kabul edip bilersiňizmi?
Hawa, bir gapda 2-3 zady garyşdyryp bilersiňiz. Gepleşigiň jikme-jiklikleri, size bu hakda has giňişleýin maglumat görkezerin.

Şeýle hem başga maglumatlary öwrenip bilersiňiz

Başga-başga-da öwrenip bilersiňiz

  • Öňki:
  • Indiki: