sahypa_head_bg (2)

Önümler

Uzyn köpürjik sakgyç, turşujy süýji bilen üpjün ediji

Gysga düşündiriş:

Gazyk poroşokyny uzyn taýak köpürjik sakgyjy bilen tanyşdyrmak - ýakymly we tolgundyryjy süýji tejribesi!Uzyn taýakly turş poroşok köpürjik sakgyjyüýtgeşik we ýakymly bejergiBuköpürjik sakgyjynyň süýjüligini we çeýeligini birleşdirýärbilenturş poroşokynyň baý tagamy.Her taýagyň tagamy ajaýyp.Uzyn we çeýnemek ýakymly tekstura we dowamly süýji bilen köpürjik sakgyjynyň özi çeýnemekden lezzet alýar.Rawerine gül, garpyz, gök gül we ýaşyl alma ýaly her tagam tagamy bar.

Lezzetli bolmakdan başga-da, turş poroşok köpük sakgyjynyň uzyn taýagy hem çeýnemek üçin lezzetlidir.Uzyn taýak dizaýnynyň dostlar bilen paýlaşmagy aňsatlaşdyrýandygy sebäpli, oturylyşyklarda we ýygnanşyklarda ajaýyp üstünlik.

Uzyn taýakly poroşok köpürjik sakgyjy, süýji afikionadygyna ýa-da diňe gyzykly we ýakymly bejergi gözleýändigiňize garamazdan, hökman synanyşmaly.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Çalt Jikme-jiklikler

Haryt ady Uzyn köpürjik sakgyç, turşujy süýji bilen üpjün ediji
San B063
Gaplamak maglumatlary Talabyňyz hökmünde
MOQ 500ctns
Dadyp görüň Süýji
Tagam Miwe tagamy
Ýaramlylyk möhleti 12 aý
Şahadatnama HACCP, ISO, FDA, Halal, PONY, SGS
OEM / ODM Elýeterli
Eltip bermegiň wagty Depozitden we tassyklamadan 30 gün soň

Önüm sergisi

Üpjün ediji köpürjik sakgyjy

Gaplamak we eltip bermek

Gaplamak we eltip bermek

Sorag-jogap

1. Esasy önümleriňiz näme?
Esasy önümlerimizde köpürjik sakgyjy, şokolad, gummy süýjüler, oýunjaklar, gaty süýjüler, lolipop süýjüleri, açylýan süýjüler, batgalyklar, jele konfetleri, pürküji süýjüleri, jam, turş poroşok süýjüleri we başgalar bar.

 2.Güýçli süýji önümi bilen köpürjik sakgyç taýagy üçin, turş tozy süýjüsini köpürjik sakgyç taýagyndaky jamda üýtgedip bilersiňizmi?
Hawa, elbetde.Jikme-jiklikler üçin haýyş edýäris.

 3. Sakgyç taýagyny çalşyp bilersiňizmi?'ululygy?
Hawa, uzynlygy siziň islegiňiz ýaly edip bileris.

4. Bu önümiň agramyny azaldyp ýa-da artdyryp bilerinmi?
Hawa, elbetde edip bilersiňiz.

5.Haýsy şahadatnamaňyz bar?
Bizde HACCP, ISO22000, HALAL, PONY, SGS we FDA şahadatnamalary bar.Size mümkin bolan iň gowy süýjüler bilen üpjün edip biljekdigimize ynanýarys ..

6. Töleg şertleriňiz näme?
T / T töleg.Köpçülikleýin önümçilikden öň 30% goýum we BL nusgasyna garşy 70% balans.Beýleki töleg şertleri üçin jikme-jiklikler bilen gürleşeliň.

7. Garyşyk gap alyp bilersiňizmi?
Hawa, bir gapda 2-3 zady garyşdyryp bilersiňiz. Aýratynlyklara gireliň, men size bu hakda has giňişleýin maglumat görkezerin.

Şeýle hem başga maglumatlary öwrenip bilersiňiz

Şeýle hem başga maglumatlary öwrenip bilersiňiz

  • Öňki:
  • Indiki: