sahypa_head_bg (2)

Önümler

Iýmit şekilli gyzgyn it marshmallow süýji satylýar

Gysga düşündiriş:

Gyzgyn it batgasy, klassiki konditer önümlerini özüne çekiji we tapawutly.Bu batgalyklar kiçijik gyzgyn itlere meňzeýär we ýumşak çöregiň içine salnan panjara kolbasa meňzeýär. Gyzgyn it batgasyna çümmek adaty batgalyklara mahsus tekiz we ýumşak gurluşy görkezýär.Batgalyklar gyzgyn itiň keşbine meňzeş ussatlyk bilen gurlupdyr.Bu batgalyklar süýji, şekerli tagamyny saklaýar, bu hakyky gyzgyn itden garaşyp boljak ýakymly tagam däl-de, adaty däl görnüşine ýakymly täsir edýär.Gyzgyn it batgalyklary, adaty tagamly nahar ýaly dadyp bilmese-de, oýlap tapyjy gözleýän şahsyýetler üçin oýnawaç we lezzetli tejribe hödürleýär. Iň köp it marşalllary temaly oturylyşyklar, kempingler üçin ajaýyp gülkünç we ýakymly söhbetdeşlik başlangyjydyr. gezelençler ýa-da islendik waka barada.Bu ýakymly süýjüler, ýakymly ojakda gowrulanmy ýa-da diňe aljyraňňy nahar hökmünde sarp edilse-de, ýakymly süýji we göze ýakymly täsir galdyrýar.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Çalt Jikme-jiklikler

Haryt ady Iýmit şekilli gyzgyn it marshmallow süýji satylýar
San M197-4
Gaplamak maglumatlary 11g * 30pcs * 20 guty / ctn
MOQ 500ctns
Dadyp görüň Süýji
Tagam Miwe tagamy
Ýaramlylyk möhleti 12 aý
Şahadatnama HACCP, ISO, FDA, Halal, PONY, SGS
OEM / ODM Elýeterli
Eltip bermegiň wagty Depozitden we tassyklamadan 30 gün soň

Önüm sergisi

gyzgyn it marshmallow süýji

Gaplamak we eltip bermek

Gaplamak we eltip bermek

Sorag-jogap

1.Halam, göni zawodmy?
Hawa, biz göni süýji öndüriji.

2. Bir kiçijik halta miwe jamyny goşup bilersiňizmi?
Hawa, goşmak üçin plastmassanyň galyndysyny üýtgedip bileris.

3.Hotdogy kiçeldip ýa-da ulaldyp bilersiňizmi?
Hawa, talaplaryňyza laýyk gelýän maşynyň galyplaryny üýtgedip bileris.

4. Esasy önümleriňiz näme?
Bizde köpürjik sakgyç, gaty süýji, açylýan süýjüler, lolipoplar, jele konfetleri, pürküji süýjüler, jam süýjüleri, batgalyklar, oýunjaklar we basylan süýjüler we beýleki süýji süýjüleri bar.

5. Töleg şertleriňiz näme?
T / T bilen tölemek.Köpçülikleýin önümçilik başlamazdan ozal 30% goýum we BL nusgasyna garşy 70% balans talap edilýär.Goşmaça töleg opsiýalary barada has giňişleýin maglumat üçin meniň bilen habarlaşyň.

6. OEM kabul edip bilersiňizmi?
Elbetde.Müşderiniň isleglerini kanagatlandyrmak üçin markany, dizaýny we gaplama aýratynlyklaryny sazlap bileris.Biziň işimizde, sargyt elementleriniň çeper eserlerini döretmäge kömek etmek üçin aýratyn dizaýn topary bar.

7. Garyşyk gaplary kabul edip bilersiňizmi?
Hawa, bir gapda 2-3 zady garyşdyryp bilersiňiz. Gepleşigiň jikme-jiklikleri, size bu hakda has giňişleýin maglumat görkezerin.

Şeýle hem başga maglumatlary öwrenip bilersiňiz

Şeýle hem başga maglumatlary öwrenip bilersiňiz

  • Öňki:
  • Indiki: