sahypa_head_bg (2)

Önümler

Halal miwe tagamly älemgoşar turşy gummy guşak süýji bilen üpjün ediji

Gysga düşündiriş:

Süýjülerden lezzet alýanlaryň hemmesi Sourbelt Gummies-i halaýarlar, sebäbi tagamly, ýakymly.Bular şeker bilen örtülen baý, miweli tagamly uzyn, gummy süýjüler.Süýjüleriň görmegeýligi, her kemeriň açyk älemgoşaryň reňki bilen ýokarlanýar.Gaty zolagyň çeýnän, bulaşyk gurluşy we süýjüligi, dişlenende ileri tutulýan tertipde başdan geçirilýär.Tagamlar çilek, malina, alça ýaly süýji görnüşlerden hek, limon we mämişi ýaly sitruslara görä üýtgeýär.Süýji söýüjiler süýji we turşuň bu lezzetli garyndysyndan hiç wagt ýeterlik bolmaz.Gaty tagamly gummy, süýji dişleri oturtmak we täze tagam duýgusyny hödürlemek üçin amatlydyr.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Çalt Jikme-jiklikler

Haryt ady Halal miwe tagamly älemgoşar turşy gummy guşak süýji bilen üpjün ediji
San S395
Gaplamak maglumatlary 11g * 30pcs * 20 guty / ctn
MOQ 500ctns
Dadyp görüň Süýji
Tagam Miwe tagamy
Ýaramlylyk möhleti 12 aý
Şahadatnama HACCP, ISO, FDA, Halal, PONY, SGS
OEM / ODM Elýeterli
Eltip bermegiň wagty Depozitden we tassyklamadan 30 gün soň

Önüm sergisi

turşy gummy guşak süýji

Gaplamak we eltip bermek

Gaplamak we eltip bermek

Sorag-jogap

1.Halam, göni zawodmy?
Hawa, biz göni süýji öndüriji.

2. Süýjüligiň uzynlygyny üýtgedip bilersiňizmi?
Hawa, süýjüligiň uzynlygyny üýtgetmek üçin maşyna azajyk üýtgeşiklik girizip bileris

3. Süýji reňklerini talaplarymyz hökmünde üýtgedip bilersiňizmi?
Hawa, elbetde edip bileris;jikme-jiklikleri üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

4. Esasy önümleriňiz näme?
Bizde köpürjik sakgyç, gaty süýji, açylýan süýjüler, lolipoplar, jele konfetleri, pürküji süýjüler, jam süýjüleri, batgalyklar, oýunjaklar we basylan süýjüler we beýleki süýji süýjüleri bar.

5. Töleg şertleriňiz näme?
T / T bilen tölemek.Köpçülikleýin önümçilik başlamazdan ozal 30% goýum we BL nusgasyna garşy 70% balans talap edilýär.Goşmaça töleg opsiýalary barada has giňişleýin maglumat üçin meniň bilen habarlaşyň.

6. OEM kabul edip bilersiňizmi?
Elbetde.Müşderiniň isleglerini kanagatlandyrmak üçin markany, dizaýny we gaplama aýratynlyklaryny sazlap bileris.Biziň işimizde, sargyt elementleriniň çeper eserlerini döretmäge kömek etmek üçin aýratyn dizaýn topary bar.

7. Garyşyk gaplary kabul edip bilersiňizmi?
Hawa, bir gapda 2-3 zady garyşdyryp bilersiňiz. Gepleşigiň jikme-jiklikleri, size bu hakda has giňişleýin maglumat görkezerin.

Şeýle hem başga maglumatlary öwrenip bilersiňiz

Şeýle hem başga maglumatlary öwrenip bilersiňiz

  • Öňki:
  • Indiki: