sahypa_head_bg (2)

Önümler

Halal süýji svetofor dürli miwe gummy süýji bilen üpjün ediji

Gysga düşündiriş:

Meşhur ýol signalyny janly, ýakymly süýjülikde ajaýyp şekillendirýän döredijilik lezzeti şu ýerde: “Trafik Light Gummies”.Bu gümürtikler açyk svetoforlara meňzeýän açyk gyzyl, sary we ýaşyl reňkleri özüne çekýär.Görünýän owadan we ýakymly nahar, her bir süýji ajaýyp yşyk çyra görnüşine meňzeş görnüşde döredilen. Diňe açyk reňkler gözüňi almaýar, eýsem bu adaty bolmadyk konditer önümleriniň ýeňil we lezzetli hilini hem berýär.Emma “Trafik Light Gummies” diňe bir owadan däl;olaram gowy dadýarlar.Gyzyl gumminiň tagamy turş çilek, sary gummy üýtgeşik limon, ýaşyl gummi garpyz.Her siňek ajaýyp miweli tejribe bolup, aýagy özüne çeker we ýatdan çykmajak täsir galdyrar.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Çalt Jikme-jiklikler

Haryt ady Halal süýji svetofor dürli miwe gummy süýji bilen üpjün ediji
San S347-2
Gaplamak maglumatlary 8g * 30pcs * 20 guty
MOQ 500ctns
Dadyp görüň Süýji
Tagam Miwe tagamy
Ýaramlylyk möhleti 12 aý
Şahadatnama HACCP, ISO, FDA, Halal, PONY, SGS
OEM / ODM Elýeterli
Eltip bermegiň wagty Depozitden we tassyklamadan 30 gün soň

Önüm sergisi

gummy süýji zawody

Gaplamak we eltip bermek

Gaplamak we eltip bermek

Sorag-jogap

1.Halam, göni zawodmy?
Hawa, biz göni süýji öndüriji.

2. Bu svetofor gummy süýjüsiniň uzynlygyny görüp bilersiňizmi?
Hawa, edip bileris.Aslynda, svetoforda süýji süýji üçin uzyn bir zat bar, jikme-jik gürleşmäge mümkinçilik berýär.

3. Svetoforda süýji süýji üçin miwäniň tagamyny edip bilersiňizmi?
Hawa, elbetde edip bileris, jikme-jiklikler üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

4. Esasy önümleriňiz näme?
Bizde köpürjik sakgyç, gaty süýji, açylýan süýjüler, lolipoplar, jele konfetleri, pürküji süýjüler, jam süýjüleri, batgalyklar, oýunjaklar we basylan süýjüler we beýleki süýji süýjüleri bar.

5. Töleg şertleriňiz näme?
T / T bilen tölemek.Köpçülikleýin önümçilik başlamazdan ozal 30% goýum we BL nusgasyna garşy 70% balans talap edilýär.Goşmaça töleg opsiýalary barada has giňişleýin maglumat üçin meniň bilen habarlaşyň.

6. OEM kabul edip bilersiňizmi?
Elbetde.Müşderiniň isleglerini kanagatlandyrmak üçin markany, dizaýny we gaplama aýratynlyklaryny sazlap bileris.Biziň işimizde, sargyt elementleriniň çeper eserlerini döretmäge kömek etmek üçin aýratyn dizaýn topary bar.

7. Garyşyk gaplary kabul edip bilersiňizmi?
Hawa, bir gapda 2-3 zady garyşdyryp bilersiňiz. Gepleşigiň jikme-jiklikleri, size bu hakda has giňişleýin maglumat görkezerin.

Şeýle hem başga maglumatlary öwrenip bilersiňiz

Şeýle hem başga maglumatlary öwrenip bilersiňiz

  • Öňki:
  • Indiki: