sahypa_head_bg (2)

Önümler

Miwe jamy bilen Halal Oreo gummy süýji

Gysga düşündiriş:

Jam Fudge, jamyň süýji, kislotaly tagamynyň we çeýnän, miweli tagamyň garyndysydyr.Bu lezzetli tagamlar, şokolad höwesjeňlerini tagamlaryň we dokumalaryň sazlaşykly utgaşmasy bilen özüne çekiji ýeke-täk duýgy tejribesini üpjün edýär.Ortada baý jam doldurylanda, her bir gummy reňkli, lezzetli tagam bilen joşýar.Düwürtigiň süýjüligi, aýagyň has köp islegini galdyrýan ýakymly kontrast döretmek üçin ýumşak, çeýnen gurluş bilen tapawutlanýar.Meşhur gök gül, malina, qulupnay jam tagamlaryny, şeýle hem mango, hyjuwly miweler we guwa ýaly has ekzotik görnüşleri goşmak bilen, saýlamagyň dürli görnüşleri bar.Bu agyz suwy süýjüleri, eliňizdäki iň oňat iýmit, süýji bufetine ýakymly goşundy ýa-da sowgat sebedinde ýakymly täsir.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Çalt Jikme-jiklikler

Haryt ady Miwe jamy bilen Halal Oreo gummy süýji
San S382
Gaplamak maglumatlary 10g * 50pcs * 12jars
MOQ 500ctns
Dadyp görüň Süýji
Tagam Miwe tagamy
Ýaramlylyk möhleti 12 aý
Şahadatnama HACCP, ISO, FDA, Halal, PONY, SGS
OEM / ODM Elýeterli
Eltip bermegiň wagty Depozitden we tassyklamadan 30 gün soň

Önüm sergisi

jamdan doldurylan süýji süýji

Gaplamak we eltip bermek

Gaplamak we eltip bermek

Sorag-jogap

1.Halam, göni zawodmy?
Hawa, biz göni süýji öndüriji.

2. Bu element üçin, barlap bilýän başga görnüşli gummy süýji barmy?
Hawa, elbetde bar, jikme-jiklikler üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

3.Miwe jamyny turş tozy süýjüsine üýtgedip bilersiňizmi?
Hawa elbetde edip bileris, haýyş edýäris.

4. Esasy önümleriňiz näme?
Bizde köpürjik sakgyç, gaty süýji, açylýan süýjüler, lolipoplar, jele konfetleri, pürküji süýjüler, jam süýjüleri, batgalyklar, oýunjaklar we basylan süýjüler we beýleki süýji süýjüleri bar.

5. Töleg şertleriňiz näme?
T / T bilen tölemek.Köpçülikleýin önümçilik başlamazdan ozal 30% goýum we BL nusgasyna garşy 70% balans talap edilýär.Goşmaça töleg opsiýalary barada has giňişleýin maglumat üçin meniň bilen habarlaşyň.

6. OEM kabul edip bilersiňizmi?
Elbetde.Müşderiniň isleglerini kanagatlandyrmak üçin markany, dizaýny we gaplama aýratynlyklaryny sazlap bileris.Biziň işimizde, sargyt elementleriniň çeper eserlerini döretmäge kömek etmek üçin aýratyn dizaýn topary bar.
7. Garyşyk gaplary kabul edip bilersiňizmi?
Hawa, bir gapda 2-3 zady garyşdyryp bilersiňiz. Gepleşigiň jikme-jiklikleri, size bu hakda has giňişleýin maglumat görkezerin.

Şeýle hem başga maglumatlary öwrenip bilersiňiz

Şeýle hem başga maglumatlary öwrenip bilersiňiz

  • Öňki:
  • Indiki: