sahypa_head_bg (2)

Önümler

Custörite öndüriji miwe tagamy emoji miweli futbol göz gummy süýji

Gysga düşündiriş:

BiziňkiJam süýji süýji doldurýar ýakymly tagamy we gurluşy bilen meşhur süýji.Olaryň arasynda,göz gummy süýji bolup durýartheiň meşhur önümler.Gelýärdürli miwe tagamlarynda, çagajyklardan üzüme çenli, çagalaryňam, ulularyňam göwnünden turjakdygy şübhesiz.Her eseriň özüne degişlidiraýratyn miwe dykylyşy goşmaça tagam we süýji üçin!Bu ýumşak süýjüleriň açyk reňkleri we şekilleri çagalary özüne çeker, ulular bolsa ýokary hilli düzümlerine ýokary baha bererler.Miwe ýumşak kandidatlarymyz Hallowin, aýratyn wakalar ýa-da gündelik nahar hökmünde ideal!Olar konserwantlardan azat we her gün iýip bolýar.Şeýle hem olarda glýuten ýok, bu bolsa glýuten allergiýasy bolanlar üçin ideal bolýar.Bu gün ýakymly süýjülerimizden lezzet alyň - tagamlaryňyz ökünmez!


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Çalt Jikme-jiklikler

Haryt ady Custörite öndüriji miwe tagamy emoji miweli futbol göz gummy süýji
San S242-7
Gaplamak maglumatlary 10g * 50pcs * 12jars / ctn
MOQ 500ctns
Dadyp görüň Süýji
Tagam Miwe tagamy
Ýaramlylyk möhleti 12 aý
Şahadatnama HACCP, ISO, FDA, Halal, PONY, SGS
OEM / ODM Elýeterli
Eltip bermegiň wagty Depozitden we tassyklamadan 30 gün soň

Önüm sergisi

göz gummy süýji bilen üpjün ediji
gummy gözli süýji zawody
Düwürtikli öndüriji gummy süýji

Gaplamak we eltip bermek

Gaplamak we eltip bermek

Sorag-jogap

1.Halam, göni zawodmy?
Hawa, biz göni süýji öndüriji.

 2. Göz gummy süýji ýokary temperatura çydamlymy?
Hiline göz ýetirmek üçin konteýner bilen ýüz tutanyň has gowudyr.

 3. Bahasy nähili?Ony has arzan edip bolarmy?
Bahasy sargyt edilen mukdar bilen kesgitlenýär.Bahalarymyzyň bäsdeşlige ukyplydygyny kepillendirýäris.

 4. Gowşurmak üçin näçe wagt gerek?
Harytlara baglylykda adatça 20-30 gün gerek bolýar.

 5. Esasy önümleriňiz näme?
Süýji lezzetleriniň dürli görnüşlerinden başga-da, şokolad süýjüleri, gummy süýjüleri, köpürjik süýjü süýjüleri, gaty süýjüler, açylýan süýjüler, lolipoplar, jele konfetleri, spreý süýjüleri, jam, gözleg geçirýäris, ösdürýäris, öndürýäris, satýarys we hyzmat edýäris. süýjüler, batgalyklar, oýunjaklar we basylan süýjüler ..

 6. Töleg şertleriňiz näme?
T / T bilen tölemek.Köpçülikleýin önümçilik başlamazdan ozal 30% goýum we BL nusgasyna garşy 70% balans talap edilýär.Goşmaça töleg opsiýalary barada has giňişleýin maglumat üçin meniň bilen habarlaşyň.

 7. Hususy sargytlary alýarsyňyzmy?
Elbetde.Müşderiniň isleglerini kanagatlandyrmak üçin markany, dizaýny we gaplama aýratynlyklaryny üýtgedip bileris.Kompaniýamyzda, islendik sargyt elementi üçin çeper eserleri döretmäge kömek edip biljek ýörite dizaýn topary bar.

 8. Garyşyk gaplary kabul edip bilersiňizmi?
Hawa, bir gapda 2-3 zady garyşdyryp bilersiňiz. Gepleşigiň jikme-jiklikleri, size bu hakda has giňişleýin maglumat görkezerin.

Şeýle hem başga maglumatlary öwrenip bilersiňiz

Şeýle hem başga maglumatlary öwrenip bilersiňiz

  • Öňki:
  • Indiki: