sahypa_head_bg (2)

Önümler

Satuw üçin pomada lolipop süýji bilen kenar oýnawajyny ýakyň

Gysga düşündiriş:

Oýnawaç süýji hemişe üýtgeýär webu kenar oýnawajy has üýtgeşikdir.

Adatça kenar oýnawaç süýjüsi, içindäki süýjüleri öz içine alýan turba bilen bir kenar oýunjagy, ýöne bu turbadaky,iki sany fleş nokady bar:biri, garaňky gijede oýnap boljak yşyklandyryş;beýlekisi pomada lolipop süýji.Bu element, içerki pikirlenişimizi ajaýyp birleşmek bilen üýtgedýär.

Gramlar, tagamlar, reňkler, gaplamak ýa-da başgalar ýaly goşmaça ýöriteleşdirilen haýyş, süýji satyn almakda has gowy saýlamagyňyz üçin dürli görnüşleri hödürleýäris.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Çalt Jikme-jiklikler

Haryt ady Satuw üçin pomada lolipop süýji bilen kenar oýnawajyny ýakyň
San T788
Gaplamak maglumatlary 5g * 12pcs * 8jars / ctn
MOQ 500ctns
Dadyp görüň Süýji
Tagam Miwe tagamy
Ýaramlylyk möhleti 12 aý
Şahadatnama HACCP, ISO, FDA, Halal, PONY, SGS
OEM / ODM Elýeterli
Eltip bermegiň wagty Depozitden we tassyklamadan 30 gün soň

Önüm sergisi

T788

Gaplamak we eltip bermek

shunshu

Sorag-jogap

1.Halam, göni zawodmy?
Hawa, biz göni konditer zawody.Köpürjik sakgyjy, şokolad, gummy süýji, oýunjak süýji, gaty süýji, lolipop süýji, süýji, batgalyk, jele süýji, pürküji süýji, jam, turşujy süýji, basylan süýji we beýleki süýji süýjülerini öndüriji.

2.Eger pomada süýjüsini başga görnüşli süýjü bilen çalşyp bilersiňizmi?
Hawa, başga görnüşli süýjüleri üýtgedip bileris ýa-da pomada süýjüsiniň ýerine ownuk oýunjaklar goýup bileris.

3. Töleg şertleriňiz näme?
T / T töleg.Köpçülikleýin önümçilikden öň 30% goýum we BL nusgasyna garşy 70% balans.Beýleki töleg şertleri üçin jikme-jiklikler bilen gürleşeliň.

4. OEM kabul edip bilersiňizmi?
Elbetde.Müşderiniň talaplaryna laýyklykda logotipi, dizaýny we gaplama spesifikasiýasyny üýtgedip bileris.Zawodymyzda ähli sargyt önümlerini siziň üçin taýýarlamaga kömek edýän dizaýn bölümi bar.

5. Garyşyk gaplary kabul edip bilersiňizmi?
Hawa, bir gapda 2-3 zady garyşdyryp bilersiňiz. Gepleşigiň jikme-jiklikleri, size bu hakda has giňişleýin maglumat görkezerin.

Şeýle hem başga maglumatlary öwrenip bilersiňiz

Başga-başga-da öwrenip bilersiňiz

  • Öňki:
  • Indiki: