sahypa_head_bg (2)

Önümler

Basylan süýji üpjün ediji bilen OEM äýnek oýunjak

Gysga düşündiriş:

Lezzet almakiň meşhur süýji önümidünýädäki bazarlaryň köpüsinde.

Bu gyzykly äýnek oýunjak süýji önümi ýalymaslahat berilmelidirçagalar üçin has köp bazara webahasyny import edijilere, lomaý satyjylara we paýlaýjylar.Gramlar, tagamlar, reňkler, gaplamak ýa-da başgalar ýaly goşmaça ýöriteleşdirilen haýyş, süýji satyn almakda has gowy saýlamagyňyz üçin dürli görnüşleri hödürleýäris.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Çalt Jikme-jiklikler

Haryt ady Basylan süýji üpjün ediji bilen OEM äýnek oýunjak
San T781
Gaplamak maglumatlary 6g * 40pcs * 10 sumka / ctn
MOQ 500ctns
Dadyp görüň Süýji
Tagam Miwe tagamy
Ýaramlylyk möhleti 12 aý
Şahadatnama HACCP, ISO, FDA, Halal, PONY, SGS
OEM / ODM Elýeterli
Eltip bermegiň wagty Depozitden we tassyklamadan 30 gün soň

Önüm sergisi

T781

Gaplamak we eltip bermek

shunshu

Sorag-jogap

1.Halam, göni zawodmy?
Hawa, biz göni konditer zawody.Köpürjik sakgyjy, şokolad, gummy süýji, oýunjak süýji, gaty süýji, lolipop süýji, süýji, batgalyk, jele süýji, pürküji süýji, jam, turşujy süýji, basylan süýji we beýleki süýji süýjülerini öndüriji.

2. Bu element üçin, basylan süýjüleri beýleki süýjülere üýtgedip bilersiňizmi?
Elbetde, içindäki süýjüleri talaplaryňyza görä üýtgedip bileris.

3. Töleg şertleriňiz näme?
T / T töleg.Köpçülikleýin önümçilikden öň 30% goýum we BL nusgasyna garşy 70% balans.Beýleki töleg şertleri üçin jikme-jiklikler bilen gürleşeliň.

4. OEM kabul edip bilersiňizmi?
Elbetde.Müşderiniň talaplaryna laýyklykda logotipi, dizaýny we gaplama spesifikasiýasyny üýtgedip bileris.Zawodymyzda ähli sargyt önümlerini siziň üçin taýýarlamaga kömek edýän dizaýn bölümi bar.

5. Garyşyk gaplary kabul edip bilersiňizmi?
Hawa, bir gapda 2-3 zady garyşdyryp bilersiňiz. Gepleşigiň jikme-jiklikleri, size bu hakda has giňişleýin maglumat görkezerin.

Şeýle hem başga maglumatlary öwrenip bilersiňiz

Başga-başga-da öwrenip bilersiňiz

  • Öňki:
  • Indiki: