sahypa_head_bg (2)

Önümler

Lomaý el satmak üçin lolipop süýji

Gysga düşündiriş:

Bu element ýasaldyjanly plastik reňklerbilen jübütleşýärjanly süýjülerwe çagalaryň arasynda halaýan edip, gaty oýnaýar.Mawy süýjüler gök gül ýa-da üzüm, alma ýa-da garpyz bilen ýaşyl süýjüler, çaga ýa-da alça bilen gyzyl süýjüler gowy jübütlenýär.Tutga silkende, süýji çaganyň agzynda hereket edýän lolipop iýmäge meňzeýär.Çagalar süýjülerini gutaransoň, oýunjak taýagyna pagta süýji ýa-da ýumşak süýji böleklerini goýup bileris we agzynda aýlanýan beýleki süýjüleriň getiren gyzykly we lezzetli lezzetini dowam etdirip bileris.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Çalt Jikme-jiklikler

Haryt ady Lomaý el satmak üçin lolipop süýji
San L241-3
Gaplamak maglumatlary 3.5g * 30pcs * 24trays / ctn
MOQ 500ctns
Dadyp görüň Süýji
Tagam Miwe tagamy
Ýaramlylyk möhleti 12 aý
Şahadatnama HACCP, ISO, FDA, Halal, PONY, SGS
OEM / ODM Elýeterli
Eltip bermegiň wagty Depozitden we tassyklamadan 30 gün soň

Önüm sergisi

el aýlamak-lollipop-süýji öndüriji

Gaplamak we eltip bermek

shunshu

Sorag-jogap

1. Ertiriňiz haýyrly bolsun!Göni öndüriji?
Hawa, zawodymyzda göni konditer önümlerini öndürýäris.Köpürjik sakgyjy, şokolad, gumly süýjüler, oýunjak süýjüleri, gaty süýjüler, lolipop süýjüleri, çykýan süýjüler, batgalyk, jele konfetleri, spreý süýjüleri, jam, turş poroşok süýjüleri we basylan süýjüler ýaly dürli süýji süýjülerini öndürýäris.

2. Aýlanýan lolipoplar üçin pomada yşyklandyryş goşup bolarmy?
Elbetde, bazaryňyzyň isleglerini kanagatlandyrmak üçin düzedip bileris.

3. Plastmassanyň pomada görnüşli dizaýnyny sazlap bolarmy?
Elbetde, ýarag ýa-da beýleki şekiller ýaly zatlar döredip bileris;teklipleriňizi hoşniýetlilik bilen iberiň.

4.Näme üçin kompaniýaňyzy saýlamaly?
Önümiň ösüşi we dizaýny, IVY (HK) INDUSTRY CO., LIMITED we Zhaoan Huazhijie Azyk Co.Kompaniýanyň hünärmenler topary diňe bir lezzetli bolman, eýsem özüne çekiji täze we tolgundyryjy önümleri döretmek üçin ýadawsyz işleýär.Süýji sungatyndan başlap, ýasalan galyplara çenli kompaniýa, täsir galdyrjak özboluşly we aýratyn önümleri hödürlemek ukybyna buýsanýar.

5. Töleg şertleriňiz nähili?
T / T hasaplaşyk.Balansyň 70% -i köpçülikleýin önümçilikden öň, 30% -i goýum.Başga töleg şertleri gerek bolsa, aýratynlyklary ara alyp maslahatlaşalyň.

6. OEM alýarsyňyzmy?
Elbetde.Müşderiniň isleglerine laýyklykda markany, dizaýny we gaplama talaplaryny üýtgedip bileris.Sargyt önümleriňiz üçin ähli çeper eserler, desgamyzdaky hünärmen dizaýn topary tarapyndan dörediler.

7. Garyşyk gap getirip bilerinmi?
Elbetde, bir gapda iki ýa-da üç önümi birleşdirip bilersiňiz.
Aýratynlyklary ara alyp maslahatlaşalyň, size has giňişleýin maglumat bererin.

Şeýle hem başga maglumatlary öwrenip bilersiňiz

Başga-başga-da öwrenip bilersiňiz

  • Öňki:
  • Indiki: