sahypa_head_bg (2)

Önümler

Hotörite satylan ýöriteleşdirilen kola şekilli gummy lollipop süýji bilen üpjün ediji

Gysga düşündiriş:

Çüýşe şekillikola tagamly çeýneli süýji.

Gyzykly içgi dizaýnlarygaýtadan ulanylýan gaplamalarda.

Çagalar näme üçin bu çeýneli we endikli bolany üçin gummy lollipop süýjüsini halaýarlar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Çalt Jikme-jiklikler

Haryt ady Hotörite satylan ýöriteleşdirilen kola şekilli gummy lollipop süýji bilen üpjün ediji
San L359
Gaplamak maglumatlary 13.5g * 30pcs * 20 guty / ctn
MOQ 500ctns
Dadyp görüň Süýji
Tagam Miwe tagamy
Ýaramlylyk möhleti 12 aý
Şahadatnama HACCP, ISO, FDA, Halal, PONY, SGS
OEM / ODM Elýeterli
Eltip bermegiň wagty Depozitden we tassyklamadan 30 gün soň

Önüm sergisi

halal-kola şekilli-gummy-lollipop-süýji-üpjün ediji

Gaplamak we eltip bermek

shunshu

Sorag-jogap

1. Salam, göni zawodmy?
Hawa, biz göni konditer zawody.Köpürjik sakgyjy, şokolad, gummy süýji, oýunjak süýji, gaty süýji, lolipop süýji, süýji, batgalyk, jele süýji, pürküji süýji, jam, turşujy süýji, basylan süýji we beýleki süýji süýjülerini öndüriji.

2. Kola şekilli gummy lollipop süýji üçin, gummynyň şekillerini üýtgedip bilersiňizmi?
Hawa, paýlaşmak pikirleriňiz bar bolsa, aýy, towşan, krokodil we ş.m. görnüşlerini üýtgedip bileris.

3. Bir paketde gummy süýjü şekillerini garyşdyryp bilersiňizmi?
Hawa edip bileris, pikirleriňizi bize iberiň.

4. Kompaniýaňyzy saýlamaga sebäp beriň?
2007-nji ýylda IVY (HK) SANATÇYLYK CO., LIMITED & Zhaoan Huazhijie Azyk Co., Ltd.Biziň kompaniýamyz, bütin dünýädäki müşderilere innowasiýa we ýokary hilli önümler hödürläp, ýyllar boýy pudak ýolbaşçysy hökmünde özüni tanatdy.Süýjüleri gözleýän bolsaňyz, ine, biziň bilen gitmeli.

5. Töleg şertleriňiz näme?
T / T töleg.Köpçülikleýin önümçilikden öň 30% goýum we BL nusgasyna garşy 70% balans.Alternatiw töleg şertleri gerek bolsa, geliň olar hakda gürleşeliň.

6. OEM-i kabul edip bilersiňizmi?
Elbetde.Müşderiniň talaplaryna laýyklykda logotipi, dizaýny we gaplama spesifikasiýasyny üýtgedip bileris.Zawodymyzda ähli sargyt önümlerini siziň üçin taýýarlamaga kömek edýän dizaýn bölümi bar.

7. Garyşyk gaplary kabul edip bilersiňizmi?
Hawa, bir gapda 2-3 zady garyşdyryp bilersiňiz. Gepleşigiň jikme-jiklikleri, size bu hakda has giňişleýin maglumat görkezerin.

Şeýle hem başga maglumatlary öwrenip bilersiňiz

Başga-başga-da öwrenip bilersiňiz

  • Öňki:
  • Indiki: