sahypa_head_bg (2)

Önümler

“Halloween Neon” ýagty floresan kellesi lolipop süýji import ediji

Gysga düşündiriş:

Halloweeniň tagamly we gyzykly görnüşini gözleýärsiňizmi?“Luminous Skull” lolipop süýjülerimize göz aýlaň!Olar bilenýakymly miwe tagamyswegözüňi gamaşdyrýan ýalpyldawuk stil, bu lolipoplar Halloween üçin ideal.

Süýjüimizelýeterlidürli miwe tagamlary, hemmeler üçin bir zadyň bardygyny kepillendirýär.Her lolipopaýratynlykda örtülendir, Halloween möwsüminde dostlaryňyz we maşgalaňyz bilen paýlaşmak üçin ideal edýär.

Emma süýjüligimiziň özboluşly ajaýyp dizaýny, ony hakykatdanam tapawutlandyrýar.Çyralar öçürilende bu lolipoplargaraňkylykda ýalpyldawukgöwnüňize degjek gorkunç täsir bilen üpjün edýär.

Sözümiziň ahyrynda, “Luminous Skull lollipop” süýjüdir Halloween hökman bolmaly.Islendik Hallowin baýramyna iň oňat goşundy, sebäbi oňaajaýyp miwe tagamlary, ajaýyp dizaýn we ýokary hilli komponentler.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Çalt Jikme-jiklikler

Haryt ady “Halloween Neon” ýagty floresan kellesi lolipop süýji import ediji
San L140-4
Gaplamak maglumatlary 12g * 24pcs * 12 guty / ctn
MOQ 500ctns
Dadyp görüň Süýji
Tagam Miwe tagamy
Ýaramlylyk möhleti 12 aý
Şahadatnama HACCP, ISO, FDA, Halal, PONY, SGS
OEM / ODM Elýeterli
Eltip bermegiň wagty Depozitden we tassyklamadan 30 gün soň

Önüm sergisi

Neon Lollipop süýji import ediň

Gaplamak we eltip bermek

Gaplamak we eltip bermek

Sorag-jogap

1.Halam, göni zawodmy?
Hawa, biz.Biz göni konditer zawody.Önümlerimizde köpürjik sakgyjy, şokolad, gummy süýji, oýunjak süýji, gaty süýji, lolipop süýji, açylýan süýji, batgalyk, jele süýji, pürküji süýji, jam, turşujy süýji, basylan süýji we beýleki süýji süýjüleri bar.

2.Fluoresan kellesi lolipop süýji üçin bu önüm ýokary temperatura çydap bilermi?
Hawa, şekeriň ýokary göterimini edýäris, ýokary temperaturadan gorkmaýar

3. Emeli reňkleri Luminous kellesi süýji üçin tebigy reňk hökmünde üýtgedip bilerismi?
Elbetde edip bileris.Jikme-jiklikler barada gürleşeliň.

4. Töleg şertleriňiz näme?
Töleg usuly T / T.Köpçülikleýin önümçilikden ozal 30% töleg talap edilýär, soň bolsa BL nusgasyna garşy 70% balans talap edilýär.Goşmaça töleg maglumatlary gerek bolsa, meniň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

5. Neon kellesi süýji üçin MOQ näme?
Adatça 300 kartondan gowrak, çap etmegiň talaplaryna bagly, has jikme-jik gürleşmek üçin hoş geldiňiz

6. Garyşyk gaplary kabul edip bilersiňizmi?
Hawa, bir gapda 2-3 zady garyşdyryp bilersiňiz. Gepleşigiň jikme-jiklikleri, size bu hakda has giňişleýin maglumat görkezerin.

Şeýle hem başga maglumatlary öwrenip bilersiňiz

Şeýle hem başga maglumatlary öwrenip bilersiňiz

  • Öňki:
  • Indiki: