sahypa_head_bg (2)

Önümler

Miwe tagamy süýji süýji sagat tatuirovka sumkasy Hytaý üpjün edijisi

Gysga düşündiriş:

Sagat tatuirovka sumkasy bilen 1 açylýan süýji -Dürli tagamlarsüýji açmak,tatuirovkalara tomaşa ediňdürli nagyşlar bilen

Bu önüm çagalar tarapyndan gowy görülýär.

Üç paket, bir paketiň agramy 1 gr.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Çalt Jikme-jiklikler

Haryt ady Miwe tagamy süýji süýji sagat tatuirovka sumkasy Hytaý üpjün edijisi
San S101
Gaplamak maglumatlary 3g * 30pcs * 24 guty / ctn
MOQ 500ctns
Dadyp görüň Süýji
Tagam Miwe tagamy
Ýaramlylyk möhleti 12 aý
Şahadatnama HACCP, ISO, FDA, Halal, PONY, SGS
OEM / ODM Elýeterli
Eltip bermegiň wagty Depozitden we tassyklamadan 30 gün soň

Önüm sergisi

miwe tagamy süýji tatuirovka bilen üpjün ediji Hytaý

Gaplamak we eltip bermek

Gaplamak we eltip bermek

Sorag-jogap

1. Salam, göni zawodmy?
Hawa, biz göni konditer zawody.Köpürjik sakgyjy, şokolad, gummy süýji, oýunjak süýji, gaty süýji, lolipop süýji, süýji, batgalyk, jele süýji, pürküji süýji, jam, turşujy süýji, basylan süýji we beýleki süýji süýjülerini öndüriji.

2. Tatuirovkany açýan süýjüleriň ýekeje bukjasynda tatuirovkany üýtgedip bilersiňizmi?
Hawa, başararys, biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

3. Sagadyň tatuirovka edýän süýji üçin turşujy tozany tatuirovka süýjüsine garyşdyrmak mümkinmi?
Hawa, mümkin, mümkin, haýyşyňyzy haýyş bilen iberiň.

4. Bir paketden dört ýa-da bäş sany kiçijik halta ýasap bilersiňizmi?
Hawa, bazaryňyzyň zerurlyklaryny kanagatlandyryp bileris, teklipleriňizi bermegiňizi haýyş edýäris.

5. Siziň pikiriňizçe, sizi saýlamaga yrjak işiňiziň haýsy peýdalary bar?
Köpmilletli kompaniýa hökmünde IVY (HK) INDUSTRIAL CO., LTD we Zhaoan Huazhijie Food Co., Ltd. bütin dünýäde müşderileri bar.Birnäçe giň ýurt, şol sanda Russiýa, Litwa, Albaniýa, Çehiýa, Rumyniýa, Türkiýe, Saud Arabystany, Palestina, Iordaniýa, Marokko, Günorta Koreýa ýaly köp sanly ýurt paýlaýjy we müşderiler ulgamynda wekilçilik edýär.Müşderiler önümleriniň halkara ülňülerine laýyk gelmegini kepillendirip, beýleki ýurtlaryň dürli düzgünleri we aýratynlyklary bilen iş salyşmak üçin bu işe bil baglap bilerler.

6. Töleg şertleriňiz nähili?
T / T töleg.Köpçülikleýin önümçilikden öň 30% goýum we BL nusgasyna garşy 70% balans.Beýleki töleg şertleri üçin jikme-jiklikler bilen gürleşeliň.

7. OEM-i kabul edip bilersiňizmi?
Elbetde.Müşderiniň talaplaryna laýyklykda logotipi, dizaýny we gaplama spesifikasiýasyny üýtgedip bileris.Zawodymyzda ähli sargyt önümlerini siziň üçin taýýarlamaga kömek edýän dizaýn bölümi bar.

8. Garyşyk gaplary kabul edip bilersiňizmi?
Hawa, bir gapda 2-3 zady garyşdyryp bilersiňiz. Gepleşigiň jikme-jiklikleri, size bu hakda has giňişleýin maglumat görkezerin.

Şeýle hem başga maglumatlary öwrenip bilersiňiz

Şeýle hem başga maglumatlary öwrenip bilersiňiz

  • Öňki:
  • Indiki: