sahypa_head_bg (2)

Önümler

Ajaýyp doňdurma şekilli şokolad biskwiti

Gysga düşündiriş:

1. Mazaly biskwitler bilen tekiz şokolad jamyny ýasamak üçin inçe kakao tozy saýlamak.

2. A.ýokary hilli doňdurma şekilli şokolad biskwitihas çişiriji edýär.

3. GMP hil ulgamynyň önümçilik otagy (Her käse GMP ulgamy tarapyndan talap edilýän arassa otagda öndürilýär.

4. Çagalar, okuwçylar we ulular üçin iň oňat nahariň gowy ertirlik nahary.

5. Merkezdäki kondisioner ulgamy (Termostatiki, awtomatiki yzygiderli çyglylygy arassa gurşawy hödürlemek üçin merkeziň kondisionerini ulanmak)naharlaryň ýokary hilini we howpsuzlygyny üpjün ediň)

6. Iýmitiň köp bolmagy (täze we hakyky çig malşokolad biskwitini köp iýmitlendiriň).


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Çalt Jikme-jiklikler

Haryt ady Ajaýyp doňdurma şekilli şokolad biskwiti
San C153
Gaplamak maglumatlary 20g * 15pcs * 24 sumka / ctn
MOQ 500ctns
Dadyp görüň Süýji
Tagam Miwe tagamy
Ýaramlylyk möhleti 12 aý
Şahadatnama HACCP, ISO, FDA, Halal, PONY, SGS
OEM / ODM Elýeterli
Eltip bermegiň wagty Depozitden we tassyklamadan 30 gün soň

Önüm sergisi

şokolad-biskwit-jam-lomaý

Gaplamak we eltip bermek

shunshu

Sorag-jogap

1. Salam, göni zawodmy?
Hawa, biz göni konditer zawody.Köpürjik sakgyjy, şokolad, gummy süýji, oýunjak süýji, gaty süýji, lolipop süýji, süýji, batgalyk, jele süýji, pürküji süýji, jam, turşujy süýji, basylan süýji we beýleki süýji süýjülerini öndüriji.

2. Şokolad tagamyndan başga haýsy tagam döredip biler?
Şokolad tagamynyň ýerine miwe tagamlaryny ýasap bileris.

3. Doňdurmanyň ululygy üýtgäp bilýän bolsa?
Hawa, bazaryň isleýşi ýaly doňdurmanyň ululygyny üýtgedip bileris.

4. Jamyň we biskwitleriň agramyny üýtgedip bolarmy?
Elbetde, jamyň we biskwitleriň agramyny üýtgedip bilersiňiz.

5. Näme üçin kompaniýaňyzy saýlamaly diýip pikir edýärsiňiz?
IVY (HK) SANATÇYLYK CO., LIMITED we Zhaoan Huazhijie Food Co., Ltd. häzirki dünýäde durnuklylygyň möhümdigine düşünýärler.Kompaniýa, yzygiderli gaplamak we önümçilik prosesinde galyndylary azaltmak arkaly uglerod aýak yzyny azaltmak üçin çäreleri gördi.Şeýle hem, kompaniýa daşky gurşawa zyýan ýetirmezligini üpjün edip, durnukly çeşmelerden ingredientleri gözlemäge bagyşlanýar.
Sözümiň ahyrynda, innowasion önümleri, ajaýyp hil gözegçiligi, özleşdirme, dünýä derejesinde we dowamly tejribe hödürleýän süýji we süýji üpjün edijisini gözleýän bolsaňyz, IVY (HK) INDUSTRY CO., LIMITED we Zhaoan Huazhijie Food Co., Ltd siziň üçin iň gowy saýlawdyr.Köp ýyllyk tejribe we kämillige ygrarlylyk bilen kompaniýa hökman eltýär.

6. Töleg şertleriňiz nähili?
T / T töleg.Köpçülikleýin önümçilikden öň 30% goýum we BL nusgasyna garşy 70% balans.Beýleki töleg şertleri üçin jikme-jiklikler bilen gürleşeliň.

7. OEM-i kabul edip bilersiňizmi?
Elbetde.Müşderiniň talaplaryna laýyklykda logotipi, dizaýny we gaplama spesifikasiýasyny üýtgedip bileris.Zawodymyzda ähli sargyt önümlerini siziň üçin taýýarlamaga kömek edýän dizaýn bölümi bar.

8. Garyşyk gaplary kabul edip bilersiňizmi?
Hawa, bir gapda 2-3 zady garyşdyryp bilersiňiz. Gepleşigiň jikme-jiklikleri, size bu hakda has giňişleýin maglumat görkezerin.

Şeýle hem başga maglumatlary öwrenip bilersiňiz

Başga-başga-da öwrenip bilersiňiz

  • Öňki:
  • Indiki: