sahypa_head_bg (2)

Önümler

Düwürtikli lomaý gözli şokolad biskwiti

Gysga düşündiriş:

Gözli şokolad biskwititakyk gaplamakda ýokary hilli şokolad pastasyndan we gysga biskwitlerden ýasalan;

Bäş käse önüm bukjasy we şeýtanyň göze görnüp duran dizaýny bu önümi has özüne çekiji edýär;

Aç-açan PVC barrel, alyjy önümiň aýratynlyklaryny has göni görüp biler ýaly, gaplamak üçin ulanylýar we barrel çyzyk bilen berkidilýär;Alyjylar mazaly şokolad biskwitlerinden lezzet alar ýaly, her çelege bir çorba çemçe çemçe goýarys;Her bir şokolad käsesi üçin alyjynyň ýyrtylmagy we lezzet almagy üçin belli bir ýerde aňsat ýyrtyk goýarys.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Çalt Jikme-jiklikler

Haryt ady Düwürtikli lomaý gözli şokolad biskwiti
San C153
Gaplamak maglumatlary 12g * 30pcs * 24jars / ctn
MOQ 500ctns
Dadyp görüň Süýji
Tagam Miwe tagamy
Ýaramlylyk möhleti 12 aý
Şahadatnama HACCP, ISO, FDA, Halal, PONY, SGS
OEM / ODM Elýeterli
Eltip bermegiň wagty Depozitden we tassyklamadan 30 gün soň

Önüm sergisi

C269

Gaplamak we eltip bermek

shunshu

Sorag-jogap

1.Halam, göni zawodmy?
Hawa, biz göni konditer zawody.Köpürjik sakgyjy, şokolad, gummy süýji, oýunjak süýji, gaty süýji, lolipop süýji, süýji, batgalyk, jele süýji, pürküji süýji, jam, turşujy süýji, basylan süýji we beýleki süýji süýjülerini öndüriji.

2.Eger jam we biskwitleriň agramyny azaldyp ýa-da artdyryp bilýän bolsa?
Hawa, jam we biskwitleriň agramy üýtgäp biler.

3. Töleg şertleriňiz näme?
T / T töleg.Köpçülikleýin önümçilikden öň 30% goýum we BL nusgasyna garşy 70% balans.Beýleki töleg şertleri üçin jikme-jiklikler bilen gürleşeliň.

4. OEM kabul edip bilersiňizmi?
Elbetde.Müşderiniň talaplaryna laýyklykda logotipi, dizaýny we gaplama spesifikasiýasyny üýtgedip bileris.Zawodymyzda ähli sargyt önümlerini siziň üçin taýýarlamaga kömek edýän dizaýn bölümi bar.

5. Garyşyk gaplary kabul edip bilersiňizmi?
Hawa, bir gapda 2-3 zady garyşdyryp bilersiňiz. Gepleşigiň jikme-jiklikleri, size bu hakda has giňişleýin maglumat görkezerin.

Şeýle hem başga maglumatlary öwrenip bilersiňiz

Başga-başga-da öwrenip bilersiňiz

  • Öňki:
  • Indiki: