sahypa_head_bg (2)

Önümler

Zawod tagamly nahar iýmit mini sandwiç biskwit gutapjygy bilen üpjün edýär

Gysga düşündiriş:

Bolýan kiçi gutap sandwiwibarha meşhur bolýarmekdep naharhanalarynda.

Her 80g paketde, gutapjyk we krem ​​ýaly tagamly merkezi bolan on bäş sany kiçi gutapjyk we sendwiç emele getirmek üçin ýokarsynda we aşagynda iki sany şokolad biskwiti bar.

Aýry-aýry.

Kilojoul, duz, şeker we doýýan ýag az.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Çalt Jikme-jiklikler

Haryt ady Zawod tagamly nahar sandwiwi biskwit köke bilen üpjün edýär
San E130-1
Gaplamak maglumatlary 80g * 12 sumka / ctn
MOQ 500ctns
Dadyp görüň Süýji
Tagam Miwe tagamy
Ýaramlylyk möhleti 12 aý
Şahadatnama HACCP, ISO, FDA, Halal, PONY, SGS
OEM / ODM Elýeterli
Eltip bermegiň wagty Depozitden we tassyklamadan 30 gün soň

Önüm sergisi

Zawod sandwiç biskwit gutapjygy
lomaý sandwiç biskwit gutapjygy
Hytaýda sendwiç biskwit gutapjygy

Gaplamak we eltip bermek

Gaplamak we eltip bermek

Sorag-jogap

1. Salam, göni zawodmy?
Hawa, biz göni süýji öndüriji.

2. Sandwiç biskwiti üçin biskwitiň tagamyny üýtgedip bilersiňizmi?
Hawa, tagamyňyzy islegiňiz boýunça üýtgedip bileris.

3. Bu element üçin biskwitiň ululygyny üýtgedip bilersiňizmi?
Hawa, biskwitiň täze ululygyny açyp bileris.

4. Tatu haltalaryny ýasap bilersiňizmi?
Hawa edip bilyäs.

5. Töleg şertleriňiz näme?
T / T bilen tölemek.Köpçülikleýin önümçilik başlamazdan ozal 30% goýum we BL nusgasyna garşy 70% balans talap edilýär.Goşmaça töleg opsiýalary barada has giňişleýin maglumat üçin meniň bilen habarlaşyň.

6. OEM-i kabul edip bilersiňizmi?
Elbetde.Müşderiniň isleglerini kanagatlandyrmak üçin markany, dizaýny we gaplama aýratynlyklaryny sazlap bileris.Biziň işimizde, sargyt elementleriniň çeper eserlerini döretmäge kömek etmek üçin aýratyn dizaýn topary bar.

7. Garyşyk gaplary kabul edip bilersiňizmi?
Hawa, bir gapda 2-3 zady garyşdyryp bilersiňiz. Gepleşigiň jikme-jiklikleri, size bu hakda has giňişleýin maglumat görkezerin.

Şeýle hem başga maglumatlary öwrenip bilersiňiz

Şeýle hem başga maglumatlary öwrenip bilersiňiz

  • Öňki:
  • Indiki: