sahypa_head_bg (2)

Önümler

Pomada pop barmak lolipop süýji

Gysga düşündiriş:

“Push Pop Lipstick Candy”, pomada dizaýnynyň lezzetli tarapyny miwäniň ýakymly gowylygy bilen garyşdyrýan ýakymly oýlap tapyjy süýjüdir.Pomada turbasyna meňzeýän bu tapawutly süýjüleriň görnüşi, çaýkanmak tejribesini gyzykly we gyzykly öwüşgin berýär.Her Push Pop pomada süýjüsi, gözüňi özüne çekiji, reňkli dizaýn we süýjülik bilen ýokaryk hyzmat etmek aňsatlaşdyrýan öwrüm mehanizmine eýedir.Çagalar we ulular üçin pomada şekilli çüýşe sebäpli gyzykly we täzelik goşýan gyzykly bir zat. “Push Pop” pomada süýjüleri, islendik çäräni dowam etdirýän we temaly ýygnanyşyklar, dabaralar we tötänleýin ýygnanşyklar üçin amatly iýmitdir. .Gündelik iýmitlere süýji we tolgunma goşmak isleýänler üçin bu aýratyn görnüşi we agyz suwy tagamlary sebäpli ajaýyp wariant.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Çalt Jikme-jiklikler

Haryt ady Pomada pop barmak lolipop süýji
San L011-10
Gaplamak maglumatlary 8g * 30pc * 24 guty
MOQ 500ctns
Dadyp görüň Süýji
Tagam Miwe tagamy
Ýaramlylyk möhleti 12 aý
Şahadatnama HACCP, ISO, FDA, Halal, PONY, SGS
OEM / ODM Elýeterli
Eltip bermegiň wagty Depozitden we tassyklamadan 30 gün soň

Önüm sergisi

lolipop süýji fabrigi

Gaplamak we eltip bermek

Gaplamak we eltip bermek

Sorag-jogap

1.Halam, göni zawodmy?
Hawa, biz göni süýji öndüriji.

2. Süýji reňklerini talaplarymyz hökmünde üýtgedip bilersiňizmi?
Hawa, elbetde edip bileris, jikme-jiklikler üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

3. Eremek aňsatmy?
, Ok, ýokary hilli gaty süýji bilen.

4. Esasy önümleriňiz näme?
Bizde köpürjik sakgyç, gaty süýji, açylýan süýjüler, lolipoplar, jele konfetleri, pürküji süýjüler, jam süýjüleri, batgalyklar, oýunjaklar we basylan süýjüler we beýleki süýji süýjüleri bar.

5. Töleg şertleriňiz näme?
T / T bilen tölemek.Köpçülikleýin önümçilik başlamazdan ozal 30% goýum we BL nusgasyna garşy 70% balans talap edilýär.Goşmaça töleg opsiýalary barada has giňişleýin maglumat üçin meniň bilen habarlaşyň.

6. OEM kabul edip bilersiňizmi?
Elbetde.Müşderiniň isleglerini kanagatlandyrmak üçin markany, dizaýny we gaplama aýratynlyklaryny sazlap bileris.Biziň işimizde, sargyt elementleriniň çeper eserlerini döretmäge kömek etmek üçin aýratyn dizaýn topary bar.

7. Garyşyk gaplary kabul edip bilersiňizmi?
Hawa, bir gapda 2-3 zady garyşdyryp bilersiňiz. Gepleşigiň jikme-jiklikleri, size bu hakda has giňişleýin maglumat görkezerin.

Şeýle hem başga maglumatlary öwrenip bilersiňiz

Şeýle hem başga maglumatlary öwrenip bilersiňiz

  • Öňki:
  • Indiki: