sahypa_head_bg (2)

Önümler

Zawod sagdyn iýmit önümleri soda kraker biskwitleri bilen üpjün edýär

Gysga düşündiriş:

Kraker biskwitibolup durýarumuman pesbeýleki biskwitlere garanyňda kaloriýada.

B-çylşyrymly witaminler we iýmit süýümi köp, sebäbi adatçaýasaldy bugdaý uny ýa-da süle bilen.

Olar hemgowy energiýa çeşmesiwe aç wagtyňyz ýetmek üçin ajaýyp nahar.

Şeýle hem olar, adatça, emeli reňklerden, tagamlardan we konserwantlardan mahrumdyr, şonuň üçin olary aladalanman lezzet alyp bilersiňiz.Şeýle-de bolsa, natriý we şeker düzümini barlamak paýhaslydyr.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Çalt Jikme-jiklikler

Haryt ady Zawod sagdyn iýmit önümleri soda kraker biskwitleri bilen üpjün edýär
San E166
Gaplamak maglumatlary 500g * 12 guty / ctn
MOQ 500ctns
Dadyp görüň Süýji
Tagam Miwe tagamy
Ýaramlylyk möhleti 12 aý
Şahadatnama HACCP, ISO, FDA, Halal, PONY, SGS
OEM / ODM Elýeterli
Eltip bermegiň wagty Depozitden we tassyklamadan 30 gün soň

Önüm sergisi

E166

Gaplamak we eltip bermek

Gaplamak we eltip bermek

Sorag-jogap

1. Salam, göni zawodmy?
Hawa, biz göni süýji öndüriji.

2. Gazlandyrylan krakerler üçin plastik gutyny kagyz gutusy edip üýtgedip bilersiňizmi?
Hawa, tagamyňyzy islegiňiz boýunça üýtgedip bileris.

3. Bu element üçin, bir kiçijik sumkada 6 sany biskwit ýasap bilersiňizmi?
Hawa, bazaryňyzy talap edişi ýaly kompýuterleri üýtgedip bileris.

4. Esasy önümleriňiz näme?
Bizde köpürjik sakgyç, gaty süýji, açylýan süýjüler, lolipoplar, jele konfetleri, pürküji süýjüler, jam süýjüleri, batgalyklar, oýunjaklar we basylan süýjüler we beýleki süýji süýjüleri bar.

5. Töleg şertleriňiz näme?
T / T bilen tölemek.Köpçülikleýin önümçilik başlamazdan ozal 30% goýum we BL nusgasyna garşy 70% balans talap edilýär.Goşmaça töleg opsiýalary barada has giňişleýin maglumat üçin meniň bilen habarlaşyň.

6. OEM-i kabul edip bilersiňizmi?
Elbetde.Müşderiniň isleglerini kanagatlandyrmak üçin markany, dizaýny we gaplama aýratynlyklaryny sazlap bileris.Biziň işimizde, sargyt elementleriniň çeper eserlerini döretmäge kömek etmek üçin aýratyn dizaýn topary bar.

7. Garyşyk gaplary kabul edip bilersiňizmi?
Hawa, bir gapda 2-3 zady garyşdyryp bilersiňiz. Gepleşigiň jikme-jiklikleri, size bu hakda has giňişleýin maglumat görkezerin.

Şeýle hem başga maglumatlary öwrenip bilersiňiz

Şeýle hem başga maglumatlary öwrenip bilersiňiz

  • Öňki:
  • Indiki: